Luptătorii constănţeni, imbatabili la Naţionalele Şcolare!

0
160

luptatorii

Lup­tă­to­rii con­stă­nţeni sunt greu de răpus. Indi­fe­rent de stil, indi­fe­rent de ora­şul în care evo­lu­ea­ză, spor­ti­vii de la malul mării sunt abo­na­ţi la meda­lii. Cu cât mai mul­te, cu atât mai bine!

Eta­pa fina­lă a Cam­pi­o­na­te­lor Naţio­na­le Şco­la­re la lup­te gre­co-roma­ne s‑a desfă­şu­rat, zile­le tre­cu­te, la Sla­ti­na, unde spor­ti­vii de la LPS „Nico­lae Rota­ru” CSS Con­stanţa s‑au numă­rat prin­tre lau­rea­ţi.

Flo­rin Ghe­or­ghe a cuce­rit titlul de cam­pi­on la cate­go­ria 69 kg, Vlă­duţ Popa (85 kg) şi Andrei Nico­la­es­cu (100 kg) au câş­ti­gat meda­li­i­le de argint, iar Iuli­an Popa (54 kg) a fost recom­pen­sat cu meda­lia de bronz. Toţi cei patru lup­tă­tori sunt pre­gă­ti­ţi la club de antre­no­rii Ioan Giu­glea şi Valen­tin Dobrin.

Per­for­manţe remar­ca­bi­le s‑au înre­gis­trat şi la Cam­pi­o­na­te­le Naţio­na­le Şco­la­re de lup­te libe­re, mas­culin şi femi­nin, găz­du­i­te de muni­ci­pi­ul Sfân­tu Ghe­or­ghe.

Cris­ti­na Pin­ti­lie (52 kg) şi Sebas­ti­an Rai­cea (100 kg), ambii de la LPS Con­stanţa, şi-au res­pec­tat sta­tu­tul de favo­ri­ţi şi au intrat în pose­sia meda­li­i­lor de aur, în timp ce cole­ga lor de club Ele­na San­du (46 kg) a urcat pe cea de‑a tre­ia treap­tă a podi­u­mu­lui.

Bucu­rie mare şi în sudul lito­ra­lu­lui, şi asta pen­tru că CSS Man­ga­lia şi‑a îmbo­gă­ţit vitri­na cu încă trei meda­lii. Geor­ge Pâr­vu (42 kg) şi Ana Maria Pâr­vu (40 kg) au cuce­rit aurul, iar Ana Maria Bun­duc (52 kg) — argin­tul.

De pre­gă­ti­rea spor­ti­vi­lor de la CSS Man­ga­lia s‑au ocu­pat antre­no­rii Mari­an Oan­cea şi Cor­nel Truc­mel.

(…) Pen­tru lup­tă­to­rii con­stă­nţeni, urmea­ză un nou exa­men „de foc”: par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de lup­te pe pla­jă, care va avea loc, în peri­oa­da 11–15 iunie, pe pla­ja „Lagu­na” din Man­ga­lia. 

Mai mult, în cugetliber.ro, Mier­curi, 20 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele