Turiștii străini, surpriza așteptată pe litoral de 1 Mai

0
152

Turiștii străini surpriza așteptată pe litoral de 1 Mai

Pes­te două săp­tămâni, lito­ra­lul va pri­mi nume­roşi turi­şti stră­ini, din Marea Bri­ta­nie, Can­a­da şi SUA, ce vor veni în Româ­nia pen­tru a‑şi petre­ce vacanţa de 1 Mai. Cel puţin aşa anu­nţă ope­ra­to­rii autoh­toni din turism.

Dacă, până anii tre­cuți, mini­va­can­ța de 1 Mai pe lito­ra­lul româ­nesc era o afa­ce­re aproa­pe exclu­siv autoh­to­nă, lucru­ri­le se schim­bă acum. Nou­ta­tea sezo­nu­lui este că pe lito­ral vor veni jur­na­liști și agenți de turism din Tur­cia și Ita­lia, invi­tați să vadă cum se pot dis­tra aici turiș­tii din țări­le lor. „Vom des­chi­de sezo­nul cu vizi­te din stră­i­nă­ta­te. Vom avea două info­tri­puri, unul pen­tru agen­ții de turism și jur­na­liști din Tur­cia și un altul cu tour-ope­ra­tori și jur­na­liști din Ita­lia. Cu ei des­chi­dem sezo­nul. Vor fi cir­ca 25 de per­soa­ne din Tur­cia și 15 din Ita­lia”, a spus Cori­na Mar­tin, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Lito­ral-Del­ta Dună­rii.

Englezi în clu­bu­ri­le de fițe

Citiți con­ti­nu­a­rea în romanialibera.ro, 15.04.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele