Trenuri suplimentare spre litoral, de 1 Mai!

0
96

trenuri_suplimentare

CFR Călă­tori supli­men­tea­ză, între 29 apri­lie și 4 mai, capa­ci­ta­tea de trans­port cu 16 tre­nuri Inter­Re­gio și Regio, cele mai mul­te din­tre aces­tea având tra­see spre și din­spre lito­ral, a infor­mat, ieri, com­pa­nia de trans­port, într-un comu­ni­cat.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui, tre­nu­ri­le Inter­Re­gio care cir­cu­lă între Bucu­rești Nord și Con­stan­ța fără opriri inter­me­di­a­re ajung la des­ti­na­ție în două ore. Lis­ta cu tre­nu­ri­le supli­men­ta­re poa­te fi con­sul­ta­tă în edi­ția onli­ne a coti­dia­nu­lui ”Tele­graf” (www.telegrafonline.ro).

Pe de altă par­te, repre­zen­tan­ți­ii CFR Călă­tori pre­ci­zea­ză că în une­le zile libe­re din peri­oa­da cuprin­să între 1 și 4 mai, când tra­fi­cul de călă­tori este extrem de redus, une­le tre­nuri Inter­Re­gio și Regio nu vor cir­cu­la.

”Rugăm toți pasa­ge­rii să țină cont de acest aspect când își pla­ni­fi­că depla­să­ri­le cu tre­nul și să con­sul­te pagi­na de inter­net a com­pa­niei sau să tele­fo­ne­ze la biro­ul de infor­ma­ții. În 1 mai 2015, agen­ți­i­le de voiaj CFR vor fi închi­se”, pre­ci­zea­ză repre­zen­tan­ții com­pa­niei în comu­ni­cat.

Tre­nuri supli­men­ta­re, aici: www.telegrafonline.ro.

Joi, 16.04.2015.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele