LISTA completă a celor 255 de parlamentari care au semnat propunerea legislativă privind pensiile „NESIMȚITE”

0
260

parlamentul-romaniei-pensii

Pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr.96/2006 pri­vind Sta­tu­tul depu­ta­ţi­lor şi sena­to­ri­lor, care pre­ve­de pen­si­i­le spe­ci­a­le ale par­la­men­ta­ri­lor, a fost depu­să joi la Came­ra Depu­ta­ţi­lor şi este sem­na­tă de 255 de depu­ta­ţi şi sena­tori, infor­mea­ză Medi­a­fax.

Din­tre sem­na­tari, cei mai mulți sunt par­la­men­ta­rii PSD, aproa­pe 200 în total, urmați de par­la­men­ta­rii libe­rali, 23 la număr. De la UDMR sunt 14 dori­tori de pen­sie spe­cia­lă, iar de la PLR  sunt aproa­pe 20 de sem­na­tari.

CITEȘTE ȘI: PENSII SPECIALE PENTRU PARLAMENTARI. CÂŢI BANI VOR SĂ-ŞI DEA ALEŞII LA BĂTRÂNEŢE

Cine sunt cei care au sem­nat pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă?

Medi­a­fax ara­tă că ini­ţi­a­ti­va este sem­na­tă de către depu­ta­ţii PNL Cali­men­te Mihă­i­ţă, Che­re­cheş Flori­ca, Chir­teş Ioan-Cris­ti­an, Cos­tin Gheorghe,Crăciunescu Gri­go­re, Cris­ti­an Horia, Dobri­ne­scu Tra­ian, Girea­dă Dumitru-Verginel,Grecea Maria, Gudu Vasi­le, Hor­ga Vasi­le, Iane Daniel, Laza-Matiu­ţa Liviu,Oros Nechi­ta-Adri­an, Par­dău Dumi­tru, Sămăr­ti­nean Cor­nel-Mir­cea, Scar­lat Geor­ge, Urcan Ionaş-Flo­rin, Var­ga Vasi­le, Zlati Radu şi sena­to­rii libe­rali Gra­pă Sebas­ti­an, Gri­go­raş Vio­rel, Ili­es­cu Lucian.

De la PSD, pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă este sem­na­tă de către depu­ta­ţii Adam Lumi­ni­ţa-Pachel, Adăs­că­li­ţei Con­stan­tin, Andea Petru, Anton Marin, Arse­ne Ionel, Avram Mari­an, Axen­te Ioan, Babuş Radu, Bal­tă Mihai, Bălan Ion, Ben­ga Ioan, Bir­cha­ll Ana, Bîr­să­ş­tea­nu Flori­că, Boboc Valen­tin Gabriel,Bogdan Ghe­or­ghe-Dănuţ, Bogdă­nici Came­lia-Mar­ga­re­ta, Bor­de­ia­nu Dan, Bucu­ra-Opres­cu Simo­na, Bui­cu Cor­ne­liu-Flo­rin, Calo­ia­nu Mario-Erne­st, Călin Ion, Căprar Dorel-Ghe­or­ghe, Che­bac Eugen, Chir­vă­su­ţă Lau­renţiu, Cio­ba­nu Ghe­or­ghe, Cio­can Dan, Cio­fu Tama­ra-Dori­na, Cio­la­cu Ion-Mar­cel, Codîr­lă Liviu, Covaci Dorel, Cris­tea Aure­lia, Cris­tea Vic­tor, Daea Petre, Delu­rea­nu Vir­gil, Dia­co­nu Adri­an-Nico­lae, Dima Toader,Dîrzu Ioan, Dobre Mir­cea-Titus, Doli­neaschi Andrei, Dra­go­mir Vio­rel Marian,Drăghici Mir­cea-Ghe­or­ghe, Dră­ghi­ci Sonia-Maria, Dumi­tra­che Ilea­na Cristina,Emacu Ghe­or­ghe, Ena­che Mari­an, Flo­rea Daniel, Fră­ti­ciu Ghe­or­ghe, Găi­nă Mihăiţă,Ghiveciu Mari­an, Gli­ga Vasi­le Ghi­or­ghe, Gra­ma Horia, Har­buz Liviu, Iaco­ban Sorin-Avram, Ian­cu Iuli­an, Iane Ovi­diu-Cris­ti­an, Into­te­ro Nata­lia-Ele­na, Ior­da­che Florin,Itu Cor­nel, Khrai­bani Came­lia, Mano­la­che Mari­us, Mari­ca Petru-Sorin, Marin Lau­ra, Matei Călin-Vasi­le-Andrei, Mădu­ţa Fla­vi­us-Luigi, Melin­te Ion, Mihă­i­les­cu Ion-Bogdan,Mitrea Manu­e­la, Mîr­za Gavril, Moca­nu Adri­an, Mocioal­că Ion, Moi­sii Con­stan­tin, Mol­do­van Car­men Ilea­na, Moţ Con­stan­tin-Ste­li­an-Emil, Mun­tean Mircia,Munteanu Ioan, Mur­gu Nea­gu, Nas­sar Rodi­ca, Nea­cşu Mari­an, Nica Nicolae-Ciprian,Nichita Cris­ti­na, Nico­lae Flo­ri­an, Nicu­lae Aurel, Nicu­les­cu Duvăz Bogdan Nicolae,Nistor Lau­renţiu, Nis­tor Mari­oa­ra, Niţă Con­stan­tin, Niţă Emil, Nosa Iuliu, Ochi Ion,Pană Adri­a­na-Doi­na, Pâr­ga­ru Ion, Pâsla­ru Flo­rin-Cos­tin, Peia Ninel, Petrea Dorin Silviu,Petric Octa­vian, Popean­gă Vasi­le, Popes­cu Dumi­tru-Iuli­an, Pop Geor­gian, Potor Călin, Rădu­ca­nu Ion, Rădu­les­cu Cătă­lin-Mari­an, Răţoi Necu­lai, Rizea Cris­ti­an, Roş­ca Lucreţia, Simio­ne­scu Adri­an Con­stan­tin, Solo­mon Adri­an, Stan­ciu Anghel, Stan­ciu Zisu, Stan Ioan, Stan Ion, Stă­ne­scu Ale­xan­dru, Ste­riu Vale­riu-Andrei, Stra­gea Sorin Con­stan­tin, Stroe Radu, Sturzu Mihai-Răzvan, Suciu Vasi­le-Daniel, Şimon Ghe­or­ghe, Şova Lucian, Şte­fan Vio­rel, Şte­fă­ne­scu Ele­na Cătă­li­na, Tăta­ru Flo­rin-Cris­ti­an, Teo­do­res­cu Ioan Vio­rel, Trai­cu Rodin, Tudo­ra­che Daniel, Tudo­rie Vio­le­ta, Uri­cec Eugen Con­stan­tin, Vasi­li­că Radu Cos­tin, Vizi­tiu Ser­giu-Con­stan­tin, Vla­se Petru Gabriel,Vlădoiu Aurel, Voicu Mădă­lin-Şte­fan, Vre­me Vale­ri­an, Weber Mihai, Zahar­cu Nevi­ser.

Sena­to­rii PSD care se află pe lis­ta celor care au sem­nat pro­iec­tul sunt: Anghel Adri­an, Arcaş Vio­rel, Bădă­lău Nicu­lae, Berea­nu Necu­lai, Bodog Flo­ri­an Dorel, Bota Mari­us Sorin-Ovi­diu, Bujor Dumi­tru Mar­cel, Bum­bu Octa­vian-Liviu, Bur­lea Marin, But­na­ru Flo­ri­nel, But­u­noi Ionel Daniel, Chi­r­i­ac Vio­rel, Coca Lau­renţiu Florian,Constantinescu Flo­rin, Cor­doş Ale­xan­dru, Cor­lă­ţean Titus, Cos­te Mari­us, Cos­to­iu Mih­nea Cos­min, Cris­ta­che Iuli­an, Dumi­tres­cu Flo­ri­nel, Duruţ Aurel, Jipa Flo­ri­na Ruxan­dra, Lazăr Sorin Con­stan­tin, Marin Nico­lae, Mitu Augus­tin Con­stan­tin, Moca­nu Vic­tor, Moga Nico­lae, Moha­nu Nico­lae, Mutu Gabriel, Nico­lae Şer­ban, Oprea Ste­fan Radu, Pavel Mari­an, Pău­ne­scu Teiu, Popa Con­stan­tin, Popa Flo­ri­an, Pop Ghe­or­ghe, Rogo­jan Mihai-Cipri­an, Rota­ru Ion, Saghian Ghe­or­ghe, Savu Daniel, Silis­tru Doi­na, Stu­pa­ru Timo­tei, Tăma­gă Con­stan­tin, Toma Ion, Vale­ca Şer­ban Con­stan­tin, Vasi­li­ev Mari­an, Vochi­ţo­iu Hara­lam­bie.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 17.04.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply