Comercianţii cresc prețurile, înainte de scăderea TVA-ului: Unele preţuri s‑au majorat şi cu 30%!

0
233

După ce Guvernul a anunţat că va reduce TVA-ul la alimente

După ce Guver­nul a anu­nţat că va redu­ce TVA-ul la ali­men­te, mari­le lanţuri de reta­il au cres­cut preţu­ri­le, în une­le cazuri chiar şi cu 30%.

Marii reta­i­leri sabo­tea­ză acţiu­ni­le Guver­nu­lui. Ast­fel, după ce Exe­cu­ti­vul a anu­nţat că sca­de TVA-ul la ali­men­te, unii din­tre cei mai impor­tanţi comer­ci­anţi de pe pia­ţa din Româ­nia fac tot posi­bi­lul pen­tru a pro­fi­ta la maxi­mum de pe urma aces­tei măsuri, cres­când preţu­ri­le trep­tat îna­in­te de 1 iunie, când taxa pe valoa­re adă­u­ga­tă va scă­dea la 9%.

B1 TV ara­tă că, într-un expe­ri­ment rea­li­zat, că numai în două săp­tămâni de la anu­nţul pre­mi­e­ru­lui Vic­tor Pon­ta, une­le preţuri s‑au majo­rat şi cu 30%.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat, pe 7 apri­lie, TVA pen­tru toa­te pro­du­se­le agro-ali­men­ta­re va fi redu­să de la 1 iunie, la 9%. Însă, la nici două săp­tămâni, în maga­zi­ne, une­le din­tre ali­men­te au și înre­gis­trat cre­ş­teri de până la 30%. Ast­fel, dacă în data de 7 apri­lie, preţul pen­tru 1 kg de pul­pă de porc fără os era de apro­pe 14 lei, acum, preţul a ajuns la 18 lei, în cre­ş­te­re cu 4 lei pe kilo­gram în doar 2 săp­tămâni.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 26.04.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply