Adolescentă dispărută de la domiciliu. Aţi văzut‑o?

0
210

diparuta

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia lui Vio­le­ta Gabrie­la Cons­fe­renţ, în vâr­stă de 17 ani, din Lumi­na.
 
Aceas­ta, la data de 5 apri­lie, a ple­cat în mod volun­tar de la domi­ci­liu şi nu a mai reve­nit până în pre­zent. Din veri­fi­cări s‑a sta­bi­lit fap­tul că mino­ra în cau­ză a mai ple­cat ante­ri­or de la domi­ci­liu.
 
Sem­nal­men­te: înă­lţi­me 1.60m, gre­u­ta­te 50kg, con­sti­tu­ţie nor­ma­lă, păr drept şi vop­sit cas­ta­niu, faţa ova­lă, ochi căprui, fără sem­ne par­ti­cu­la­re.
 
La data ple­că­rii aceas­ta pur­ta pan­ta­loni de tip blue-jeans, blu­ză de culoa­re gri, ves­tă tri­co­ta­tă de culoa­re vişi­nie, ghe­te de culoa­re roz.
 
Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stanţa, tel. 0241.611.364, int. 20005.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply