Târg Educaţional organizat de Academia Navală “Mircea cel Bătrân”

0
121

ADMITEREA 2015 ÎN ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”

 

academianavalamirceacelbatran

Facul­tă­ţi­le Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Bătrân” îşi pre­zin­tă, în peri­oa­da 21–22 mar­tie, ofer­te­le edu­ca­ţio­na­le pen­tru lice­e­nii care se pre­gă­tesc de admi­te­rea în învă­ţămân­tul supe­ri­or, la o nouă edi­ţie a Târ­gu­lui Edu­ca­ţio­nal orga­ni­zat la Cen­trul comer­ci­al MARITIMO.

În cadrul celor două zile ale eve­ni­men­tu­lui, ele­vii vor putea bene­fi­cia de ser­vi­cii de infor­ma­re, orien­ta­re şi con­si­li­e­re pen­tru ale­ge­rea facul­tă­ţii şi spe­cia­li­ză­rii pe număr de locuri ofe­rit de Aca­de­mia Nava­lă  “Mir­cea cel Bătrân” pen­tru anul uni­ver­si­tar 2015–2016.

Repre­zen­tanţii Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Bătrân” vă aşteap­tă să vă cunoas­că şi să vă răs­pun­dă la între­bări.

Eve­ni­men­tul va avea loc la intra­rea 3, zona Info Desk din Mari­ti­mo Sho­pping Cen­ter.

Fii sigur că nu ratezi şan­sa de a afla cum poţi deve­ni stu­dent la Aca­de­mia Nava­lă  “Mir­cea cel Bătrân”  de la cei care au tre­cut prin ace­la­şi pro­ces prin care urmea­ză să treci şi tu. Este momen­tul per­fect să te gân­deşti la ceea ce îţi doreşti să faci mai depar­te.

Ale­ge Edu­ca­ţia! Este calea către vii­to­rul tău!”


MangaliaNews.ro, Vineri, 20.03.2015.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele