Seară omagială NICHITA STĂNESCU, la Centrul pentru Tineret din Tuzla

0
306

SUNTEM CEEA CE IUBIM!

Duminică, 29 martie, a avut loc o reușită seară omagială NICHITA STĂNESCU, la Centrul pentru Tineret din Tuzla. 

suntemceeaceiubim-nichita-stanescu-tuzlaChiar daca a plo­u­at “ca‑n luna lui mar­te”, poe­tul vizio­nar a fost oma­gi­at, dumi­ni­că sea­ra, la Cen­trul pen­tru Tine­ret “Ion Cre­an­ga” din Tuz­la. Poe­zie, pian, film si mul­te amin­tiri des­pre Mare­le Nichi­ta.

S‑au spus mul­te… si se mai puteau spu­ne. Daca vor­bes­ti des­pre Ope­ra lui Nichi­ta, des­pre Omul Nichi­ta, des­pre Spi­ri­tul Nichi­ta, se ter­mi­na cuvin­te­le si poti sa inven­tezi alte­le.

Mul­tu­mim dom­nu­lui Lau­ri­an Stan­ches­cu, pen­tru cuvin­te si… necu­vin­te. Mul­tu­mim doam­nei Ame­lia Sta­ne­scu, actor, scri­i­tor, dom­nu­lui Dori­an Par­vu — pian, micu­lui Edward Bur­la­cu — pian, acto­ru­lui Fili­mon Tudo­rel.

Domnia sa, a venit spe­cial de la Bucu­res­ti sa faca o dona­tie de 180 de carti pen­tru Bibli­o­te­ca Cen­tru­lui si sa‑l oma­gie­ze pe Nichi­ta, ala­turi de noi! Ba mai mult, dores­te sa spri­ji­ne Tru­pa de Tea­tru a Sco­lii Gim­na­zi­a­le nr.1 din Tuz­la, coor­do­na­ta de doam­na prof. Ioa­na Buzo­ia­nu.

Tru­pă care a luat azi tot ce se putea lua, adi­ca toa­te locu­ri­le 1 (regie, sce­na­riu, inter­pre­ta­re, cos­tu­me) la Con­cur­sul Jude­tean de Tea­tru. Astazi, Spi­ri­tul Nichi­ta a fost mai mult decat pre­zent! 

suntemceeaceiubim-nichita-stanescu-tuzla-2

SUNTEM CEEA CE IUBIM!

MangaliaNews.ro, Luni, 30.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply