Primăria Mangalia anunță SELECŢIE PARTENERI în domeniul formării profesionale

0
290

primaria-mangalia

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Primăria și Consiliul local Mangalia cu sediul în Şos. Constanţei, nr.13, anunţă organizarea selecţiei de parteneri pentru elaborarea unui proiect de Parteneriat strategic în domeniul formării profesionale ce va fi depus pentru finanțare prin Programul Erasmus+ 2015.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile pentru a fi selectați în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidul Programului Erasmus+ 2015, disponibil pe pagina web a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/parteneriate-strategice .

Profilul partenerilor

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

  • Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociații, Fundații, Federații);
  • Să aibă experiență în domeniul de referință al proiectului (informații cu privire la istoricul proiectelor anterioare);
  • Furnizarea unor informații financiare: număr mediu de angajați, cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial);

    Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în Ghidul Programului Erasmus+ 2015.

    Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

– promovarea egalității și includerii în formare profesională pentru a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate;

– stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a dezvolta cetățenia activă și angajabilitatea;

– dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei de formare;

–  promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale;

– creșterea angajabilității prin consiliere de carieră și servicii de suport.

Entitățile publice sau private interesate să participe la selecție vor depune Scrisoarea de intenție și documentele menționate în anexele 1 și 2, la sediul Primăriei Mangalia, sau la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 26.03.2015, ora 16:00.

Primaria Mangalia, 21.03.2015.


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply