Ce culoare are rochia aceasta? Iluzia optică a blocat internetul

0
755

Mier­curi, 25 febru­a­rie, a fost o zi aproa­pe isto­ri­că pen­tru nimi­cu­ri­le dez­bă­tu­te pe inter­net. Două lame au fost urmă­ri­te pe autos­tra­dă şi o rochie albas­tră cu dungi negre a pro­vo­cat cea mai mare ilu­zie opti­că din isto­rie. Iar inter­ne­tul a fost împă­rţit în două. Voi cum vedeţi rochia?

rochia

Rochia a împă­rţit înter­ne­tul în două.

Joi, un uti­li­za­tor de pe Tum­blr a publi­cat o ima­gi­ne cu o rochie albas­tră. Swi­ked a între­bat „Oameni buni, aju­ta­ţi-mă. Rochia aceas­ta e albas­tru-negru sau alb-auriu? Eu şi cu pri­e­te­nii mei înne­bu­nim aici“.

Într-ade­văr, potri­vit unui son­daj Buzz Feed, rochia de mai jos este văzu­tă de majo­ri­ta­tea oame­ni­lor ca albă cu auriu. Din cau­za lumi­nii, majo­ri­ta­tea oame­ni­lor văd culo­ri­le inver­sa­te. Rochia de 50 de lire ster­li­ne, e de fapt albas­tru cu negru, aşa cum poa­te fi văzut pe site-ul ofi­ci­al.

Inter­ne­tul a fost dat efec­tiv pes­te cap şi aproa­pe nimeni nu a mai avut alt subiect de dis­cu­ţie. Sea­ra de mier­curi a por­nit cu două lame care au fost urmă­ri­te pe autos­tra­dă, comen­ta­te în per­ma­nenţă pe Twit­ter şi, de dimi­nea­ţă, toa­tă lumea vor­bea des­pre rochia aceas­ta. De alt­fel, hash­ta­gul folo­sit a fost adop­tat de toa­tă lumea, ea deve­nind #The­Dress.

Fir­ma care pro­du­ce aceas­tă rochie, care nu e nea­pă­rat cea mai fru­moa­să, a repus rochia în stoc şi a adop­tat hash­tag-ul ofi­ci­al pen­tru a fi cum­pă­ra­tă de mai mul­te per­soa­ne.

Explicaţia ştiinţifică 

Cites­te mai mult: adev.ro/nkfjov

Luni, 02.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele