După ce a trimis acasă 200 de pompieri angajaţi fraudulos, ISU Dobrogea s‑a trezit că n‑are cu cine să stingă incendiile

0
257

isudobrogeaangajari

Se organizează concurs de angajare! 

ISU Dobro­gea orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea a 84 de pos­turi vacan­te. Din câte se pare, defi­ci­tul de per­so­nal este pe cale să fie redus. Aici ne refe­rim la înce­pu­tul anu­lui 2014, atunci când 162 de pom­pieri au fost con­ce­di­a­ţi întru­cât ar fi fost anga­ja­ţi în mod fraudulos. 

Deci­zia ISU a venit după ce Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie a Româ­ni­ei a decis să anu­le­ze foi­le de con­curs dar şi docu­men­te­le de anga­ja­re ale aces­to­ra, fiind vor­ba de con­cur­sul din 2007.

Ast­fel, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ţi­ei spe­ci­fi­ce, Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stanţa orga­ni­zea­ză concurs/examen în vede­rea ocu­pă­rii a 84 pos­turi vacan­te de exe­cu­ţie, cu recru­ta­re din rân­dul cadre­lor mili­ta­re în rezervă. 

Mai mult, în replicaonline.ro, 28.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply