Decizie strategică pentru România: Comandament NATO la București

0
198

sediu_nato

Astăzi la Bru­xe­l­les, pen­tru Româ­nia a avut loc cel mai impor­tant eve­ni­ment de la admi­te­rea țării în NATO, în 2004”, a afir­mat minis­trul Apă­ră­rii, Mir­cea Dușa. Flan­cat de repre­zen­tan­tul mili­tar al Româ­ni­ei la NATO, gen. Ghe­or­ghe Savu și de amba­sa­do­rul Ste­li­an Sto­ian, minis­trul Dușa a anun­țat înfi­in­ța­rea a două coman­damen­te NATO, per­ma­nen­te, pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.

Minis­te­ri­a­la NATO de la Bru­xe­l­les, de astăzi, 5 febru­a­rie, ar putea să fie o expli­ca­ție pen­tru evo­lu­ția poli­ti­că inter­nă la Bucu­rești.

Astăzi, la sedi­ul NATO din Bru­xe­l­les, dele­ga­ția Româ­ni­ei, con­du­să de minis­trul Apă­ră­rii, Mir­cea Dușa, a obți­nut niș­te rezul­ta­te nota­bi­le. În acest con­text, Ali­an­ța Atlan­ti­că a hotă­rât – după ce deci­zia poli­ti­că a fost lua­tă la sum­mit-ul din sep­tem­brie 2014, din Țara Gali­lor – să dislo­ce un coman­dament de divi­zie al NATO la Bucu­rești și un coman­dament mai mic, spe­cial, la Kogăl­ni­cea­nu, în Con­stan­ța. Prac­tic, Româ­nia va avea, înce­pând cu 2016, când coman­damen­tul de la Bucu­rești va fi ope­ra­țio­nal 80%, iar din 2018, inte­gral ope­ra­țio­nal, tru­pe per­ma­nen­te ale NATO pe teri­to­ri­ul său.

Coman­damen­te­le NFIU, reac­ție la inva­da­rea Ucrai­nei

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe dcnews.ro, Joi, 05.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele