Caz învăluit în mister. Trăiesc un coșmar după dispariția fiicei

1
175

Doi soți din loca­li­ta­tea con­stăn­țea­nă Lima­nu, tră­iesc un ade­vă­rat coș­mar de câte­va zile. Fii­ca lor de 16 ani a ple­cat de aca­să, iar oame­nii cred că ado­les­cen­ta a fugit din țară, la iubi­tul ei, aflat în Ita­lia. Părin­ții nu au mai văzut‑o pe Andre­ea Roxa­na Dum­bra­vă de mier­curi după-ami­a­ză, când aceas­ta le‑a cerut voie să își vizi­te­ze o pri­e­te­nă din ora­șul Man­ga­lia. A ple­cat de la domi­ci­liu și de atunci nu a reve­nit.

Andreea Roxana Dumbravă

Tatăl fetei a făcut inves­ti­ga­ții și a aflat că este posi­bil ca Andre­ea Roxa­na Dum­bra­vă să fi pără­sit Româ­nia pen­tru a mer­ge la pri­e­te­nul ei. Indi­vi­dul este cu 12 ani mai mare, iar părin­ții nu au fost de acord cu rela­ția lor.

Am înțe­les că a fost dusă la micro­bu­zul cu des­ti­na­ția Ita­lia. Ea mă tot între­ba de două săp­tămâni dacă îi dau pro­cu­ră să ple­ce, dar i‑am expli­cat că nu voi face acest lucru deo­a­re­ce nu am crescut‑o ca să o vând pe stră­zi­le Ita­li­ei“, a decla­rat Dumi­tru Dum­bra­vă, tatăl ado­les­cen­tei dis­pă­ru­te.  Mai mult, părin­ții spun că se tem pen­tru via­ța fetei, deo­a­re­ce iubi­tul ei a fost ade­se­ori agre­siv.

Soții Dum­bra­vă au reu­șit să ia legă­tu­ra o sin­gu­ră dată cu Andre­ea Roxa­na Dum­bra­vă după ple­ca­rea ei, iar aceas­ta le‑a spus că se află la Con­stan­ța, în com­pa­nia unor pri­e­te­ni, și că se va întoar­ce aca­să. Pe par­cur­sul con­vor­bi­rii, ado­les­cen­ta a negat cu vehe­men­ță că a ple­cat sau ar avea inten­ții să pără­seas­că țara.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție al Jude­țu­lui (IPJ) Con­stan­ta, ado­les­cen­ta a fost dată în urmă­ri­re națio­na­lă și se fac veri­fi­cări pen­tru a se sta­bili dacă aceas­ta a tre­cut gra­ni­ța.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu Andre­ea Roxa­na Dum­bra­vă, sunt ruga­ţi să sune la 112, sau să con­tac­te­ze dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, la numă­rul de  tele­fon 0241.611.364, inte­ri­or 20005.

Andra RAFTUtelegrafonline.ro, Luni, 09.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Nu este pri­ma data cand aceas­ta mucioa­sa le da batai de cap parin­ti­lor si poli­ti­ei. numai pro­ble­me face iar la Poli­tia Lima­nu au fost mul­te sesi­zari facu­te pt moco­fa­na asta. Nu e nici un mis­ter, e un copil sca­pat de sub con­trol. Isi bate joc de toa­ta lumea si, mai ales, de parin­ti si poli­tie pt ca mereu sunt in aler­ta. o bata­ie zdra­va­na ii tre­bu­ie!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele