Telescopul Hubble, la 25 de ani

0
302

Hub­ble la 25 ani!

Cu oca­zia ani­ver­sa­rii a 25 de ani de la insta­la­rea pe orbi­tă a tele­s­co­pu­lui Hub­ble, a fost publi­ca­tă cea mai deta­li­a­tă foto­gra­fie rea­li­za­tă cu acest tele­s­cop a gala­xi­ei Andro­me­da (M13).

hubble-andromeda

Foto­gra­fia publi­ca­ta a fost rea­li­za­ta din com­bi­na­rea a pes­te 7.300 cadre si cuprin­de sem­na­le in infra­ro­sul apro­pi­at, vizi­bil si ultra­vi­o­let apro­pi­at.

Desi nu aco­pe­ra decat cir­ca o tre­i­me din gala­xie, pe foto­gra­fie sunt vizi­bi­le pes­te 100 mili­oa­ne ste­le, are1,5 mili­ar­de de pixeli, iar fisi­e­rul are 4,3 GB.

O ima­gi­ne zoom-abi­lă este dis­po­ni­bi­lă la:
http://www.spacetelescope.org/images/heic1502a/zoomable/

Vedeți și:

Hub­ble revi­zi­tea­ză un vechi pri­e­ten : “Stâl­pii Cre­a­ți­ei”. Deta­lii fără pre­ce­dent în ima­gini noi, cap­tu­ra­te de tele­s­co­pul spa­ți­al | GALERIE FOTO

http://www.evz.ro/hubble-reviziteaza-un-vechi-prieten-stalpii-creatiei-detalii-fara-precedent-in-imagini-noi-incredibile-capturate-de-telescopul-spatial.html

Și http://www.mangalianews.ro/hobby/astronomie-imagini-senzationale/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply