Şedintă extraordinară a CL Mangalia (CONVOCATOR)

0
596

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat pen­tru joi, 29 ianu­a­rie, ora 10:00, o şedinţă extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local, în cadrul căre­ia se vor dez­ba­te mai mul­te pro­iec­te de inte­res public. Con­si­li­e­rii muni­ci­pali vor pune în dis­cu­ţie, pe ordi­nea de zi, pro­iec­tul de hotă­râre refe­ri­tor la buge­tul de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2015 al muni­ci­pa­li­tă­ţii, pre­cum şi cel al SC Gol­d­term Man­ga­lia SA.

convocator-29ian2015-pag1

convocator27ian2015-pag2

Marti, 27 ianu­a­rie 2015. Trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply