REVISTA PRESEI: Avem un an şi jumătate la dispoziţie, ca să nu fim fraierii Europei!

0
257

revista-presei

Zia­rul Finan­ci­ar:

Con­frun­ta­tă cu ris­cul de a arun­ca eco­no­mia Euro­pei într-un dece­niu de defla­ţie şi stag­na­re eco­no­mi­că, Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă a lan­sat joi cel mai mare pro­gram de resus­ci­ta­re a bătrâ­nu­lui con­ti­nent, printr‑o inje­cţie de 60 de mili­ar­de de euro pe lună, din mar­tie 2015, până în sep­tem­brie 2016. În total, vor intra în pia­ţă 1.080 mili­ar­de de euro, sumă care ar tre­bui să rea­du­că eco­no­mia euro­pea­nă pe o cre­ş­te­re mai soli­dă, pe mode­lul ame­ri­can, care în pri­mii ani ai cri­zei a tipă­rit dolari cât a fost nevo­ie pen­tru a sto­pa intra­rea SUA în rece­siu­ne…

Ce se va întâm­pla în Româ­nia după aceas­tă inje­cţie de 1.080 mili­ar­de de euro, de 7 ori cât PIB-ul Româ­ni­ei şi cum am putea bene­fi­cia de acest pachet isto­ric?

Citiți mai depar­te AICI

Vineri, 23 ianu­a­rie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply