Mihai Eminescu -“Dintre sute de catarge” — PRO MUSICA

0
259

concert-pro-musica -

Mihai Emi­ne­scu -“Din­tre sute de catar­ge” — PRO MUSICA:

Sur­sa: You­Tu­be.

Vezi si:

Pro Musi­ca a scris o filă de isto­rie în rock-ul româ­nesc la Timi­şoa­ra cu o sea­ră mara­ton la con­cer­tul de reve­ni­re după 21 de ani. Ce pre­gă­teș­te acum tru­pa FOTO și VIDEO.

Con­cer­tul de come­ba­ck după 21 de ani de pau­ză al tru­pei Pro Musi­ca, desfă­şu­rat in octom­brie 2014 pe sce­na Filar­mo­ni­cii Bana­tul din Timi­şoa­ra, va rămâ­ne mult timp înti­pă­rit în memo­ria melo­ma­ni­lor, legen­da­ra for­ma­ţie timi­şo­rea­nă ofe­rin­du-le spec­ta­to­ri­lor un spec­ta­col real­men­te fas­ci­nant.

Reci­ta­lul desfă­şu­rat sub logo-ul „Pro Musi­ca 41” și cu mot­to-ul „Vre­me tre­ce, vre­me vine… Toate‑s vechi şi nouă toa­te”, ver­su­ri­le de înce­put din Glo­s­sa lui Mihai Emi­ne­scu, a avut par­te de un public cât se poa­te de nume­ros, care a savu­rat pe înde­le­te, nume­roa­se­le „bună­tă­ţuri“ muzi­ca­le pre­gă­ti­te cu miga­lă de cre­a­to­rii aces­tui eve­ni­ment.

Cites­te mai mult pe: http://www.pressalert.ro/2014/10/pro-musica-scris-o-fila-de-istorie-rock-ul-romanesc-la-timisoara-cu-o-seara-maraton-la-concertul-de-revenire-dupa-21-de-ani-ce-pregateste-acum-trupa-foto-si-video/

Mangalianews.ro, 14.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele