Lansare de carte: REVOLUȚIE, SAU NU, LA MANGALIA ?

0
236

lansare de carte Revolutie sau nu

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, anun­ță lan­sa­rea unei noi cărți a pro­fe­so­ru­lui Emil-Cor­ne­liu Ninu, inti­tu­la­tă: „REVOLUȚIE, SAU NU, LA MANGALIA ?”.

Revolutie sau nu la Mangalia

Eve­ni­men­tul va avea loc la Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” din Man­ga­lia, mier­curi, 28 ianu­a­rie a.c., ora 13,00, în sala Amfi­tea­tru, fiind urmat de o expo­zi­ție cu apa­ri­ții edi­to­ri­a­le ale auto­ru­lui, orga­ni­za­tă la Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re din incin­ta ace­le­iași insti­tu­ții, cu par­ti­ci­pa­rea lar­gă a unor foști sala­ri­ați, prinși în mie­zul eve­ni­men­te­lor din Decem­brie 1989.

MangaliaNews.ro, Marti, 27 ianu­a­rie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply