Casele de marcat electronice: când este obligatorie folosirea lor

0
210

case-de-marcat-el

Fir­me­le vor fi nevo­ite să uti­li­ze­ze case de mar­cat (sau impri­man­te fis­ca­le) dota­te cu un jur­nal elec­tro­nic, nu cu role de hâr­tie, aşa cum se întâm­pla până acum, ara­tă o Ordo­nanţă de Urgenţă apro­ba­tă de Guvern.

Case­le de mar­cat vor fi conec­ta­te la o bază de date a ANAF, care va avea infor­ma­ţii în timp real des­pre ce bonuri sunt emi­se de comer­ci­anţi.

Aceas­tă schim­ba­re va fi imple­men­ta­tă trep­tat, până în august 2016, şi urmă­reş­te dimi­nu­a­rea dras­ti­că a eva­ziu­nii fis­ca­le”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Guver­nu­lui, citat de Medi­a­fax.

Ordo­nanţa de Urgenţă nu a fost publi­ca­tă încă în Moni­to­rul Ofi­ci­al (a fost apro­ba­tă în şedinţa de Guvern din 23 decem­brie).

Potri­vit unor infor­ma­ţii de la Minis­te­rul de Finanţe, de la 1 octom­brie 2015, Minis­te­rul Finanţe­lor va auto­ri­za doar apa­ra­te­le cu jur­nal elec­tro­nic, de la 1 apri­lie 2016, marii con­tri­bu­a­bili pot uti­li­za doar apa­ra­te­le cu jur­nal elec­tro­nic, cei mij­lo­cii de la 1 iulie 2016 iar cei mici de la 1 noiem­brie 2016.

Mai mult, AICI.

03.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply