APRECIERE CHF. Scrisoarea unui român cu CREDIT în FRANCI ELVEȚIENI

0
198

Unul din­tre româ­nii cu cre­di­te în franci ne‑a tri­mis o scri­soa­re în care recla­mă că prin­ci­pa­la pro­ble­mă a celor aflați în situ­a­ția sa nu este cur­sul mone­dei elve­ție­ne, ci “cla­u­ze­le abu­zi­ve” intro­du­se de bănci în con­trac­te.

franci_elvetieni

Auto­rul scri­so­rii plă­teș­te o rată luna­ră de 950 de lei, față de cea ini­ția­lă de 340 de lei și spu­ne că cei care au cre­di­te în franci elve­țieni nu vor milă, ci eli­mi­na­rea din con­trac­te a “cla­u­ze­lor abu­zi­ve”, pre­cum “comi­sio­nul de risc”.

Iată scri­soa­rea unui român cu cre­dit în franci elve­țieni:

Nu cur­sul ingroa­pa pla­ti­to­rii de cre­di­te CHF, ci cla­u­ze­le abu­zi­ve! Nimeni nu spu­ne asta. O rata este for­ma­ta ast­fel, in cazul meu: 100 chf pla­ta dato­rie (sold), 50 chf doban­da si 50 chf comi­sion de risc.

Cla­u­za abu­zi­va, deo­a­re­ce in momen­tul in care ban­ca a fost intre­ba­ta de instan­te ce repre­zin­ta comi­sio­nul de risc, nu a avut cum sa‑l jus­ti­fi­ce. Ris­cu­ri­le sunt NUMAI ALE IMPRUMUTATULUI … . STITI DE CE? Daca nu pla­tesc, ban­ca imi ia casa, daca valu­ta cres­te, eu suport asta … . Ban­ca nu ris­ca in cazul meu de bun pla­t­nic. Numai eu risc. Cand au fost intre­bati de ce nu se res­ti­tu­ie la sfar­si­tul cre­di­tu­lui acest comi­sion in cazul celor care il achi­ta, iar nu au avut ras­puns. Nu este admi­si­bil sa pla­tesc aproa­pe 500 de mili­oa­ne un comi­sion, in con­di­ti­i­le sus amin­ti­te.

Con­ti­nu­a­rea, pe dcnews.ro, 17.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele