TRAGEDIA SMURD DE PE SIUTGHIOL. Misterul dronei dispărute a fost elucidat

0
264

imagini-mamaia-cu-drona-de-la-claboo-media

Bogdan Dumi­tru, pro­pri­e­ta­rul dro­nei care, ime­di­at după tra­ge­dia de la Siu­tghi­ol, luni după ami­a­ză, ar fi fil­mat de la 64 de metri înă­lţi­me res­tu­ri­le epa­vei şi silu­e­ta unui om care dădea din mâini, în apă, este con­stă­nţea­nul care, marţi, s‑a răs­tit la Raed Ara­fat, cerându‑i demi­sia. Tână­rul era revol­tat că pri­e­te­nii săi, mem­bri ai echi­pa­ju­lui eli­cop­te­ru­lui, nu au fost sal­va­ţi, din cau­za întâr­zi­e­rii cu care au inter­ve­nit auto­ri­tă­ţi­le. Con­stă­nţea­nul era supă­rat şi pen­tru fap­tul că, după acci­den­tul avi­a­tic şi după ce a fil­mat patru minu­te cu dro­na pe care o tele­ghi­da de pe mal, dis­po­zi­ti­vul nu a mai răs­puns la con­trol şi a dis­pă­rut.

O arma­tă de sca­fan­dri şi jan­darmi s‑a mobi­li­zat, pe apă, cu sona­re şi pe uscat, în cău­ta­rea dro­nei, cre­zând că recu­pe­ra­rea ei ar fi aju­tat mult auto­ri­tă­ţi­le în elu­ci­da­rea cau­ze­lor pră­bu­şi­rii eli­cop­te­ru­lui SMURD. Bogdan Dumi­tru a decla­rat pen­tru EVZ că ima­gi­ni­le fuse­se­ră sur­prin­se când încă era lumi­nă.  “Este un apa­rat per­for­mant care a cos­tat 7000 de lei” spu­ne el.  

Dro­na fuse­se găsi­tă, marţi şi pre­da­tă poli­ţi­ei

Anche­ta­to­rii, deşi sunt reţi­nu­ţi în decla­ra­ţii, dau de înţe­les că s‑a cre­at o ade­vă­ra­tă “iste­rie”, pe nimic. “Apar tot felul de spe­cu­la­ţii care îngre­u­nea­ză, de fapt, anche­ta, sun­tem asal­ta­ţi de pre­să cu tot felul de idei, tre­bu­ie să fim lăsa­ţi în pace pen­tru a ne vedea de inves­ti­ga­ţii” a decla­rat unul din­tre anche­ta­tori.

Potri­vit aces­tu­ia, poves­tea dro­nei a fost elu­ci­da­tă la scurt timp de la anu­nţa­rea dis­pa­ri­ţi­ei ei. Marţi, pe zi, un tre­că­tor a găsit dis­po­zi­ti­vul lân­gă un hotel din Mama­ia şi l‑a pre­dat poli­ţi­ei din sta­ţiu­ne. Poli­ţi­ş­tii nu au făcut legă­tu­ra cu tra­ge­dia, nici nu aveau cum.

Dro­na era cău­ta­tă în timp ce anche­ta­to­rii ana­li­zau, deja, ima­gi­ni­le

Abia după ce ieri, în pre­să, au apă­rut şti­ri­le de BREAKING NEWS, cu dis­pa­ra­ţia dro­nei, de găsi­rea căre­ia depin­dea “obţi­ne­rea pro­be­lor”, poli­ţi­ş­tii din Mama­ia au rea­li­zat ce au în mână şi au pre­dat dis­po­zi­ti­vul cole­gi­lor de la IPJ Con­stanţa.

Citiți con­ti­nu­a­rea în evz.ro, 20 dec.2014

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply