RETROSPECTIVA politică a lui 2014: Anul în care românii şi-au ales un nou preşedinte şi au dat un semnal clasei politice

0
220

Cel mai impor­tant eve­ni­ment poli­tic al lui 2014 a fost scru­ti­nul pre­zi­denţi­al din luna noiem­brie, câş­ti­gat de repre­zen­tan­tul susţi­nut de PNL şi PDL, Kla­us Iohan­nis, cel care, la o dife­renţă de pes­te un mili­on de voturi, l‑a sur­cla­sat pe Vic­tor Pon­ta, susţi­nut de PSD, UNPR şi PC.

iohannis-2-stefan-sandu

RETROSPECTIVA poli­ti­că a lui 2014: Anul în care româ­nii şi-au ales un nou preşe­din­te şi au dat un sem­nal cla­sei poli­ti­ce (Ima­gi­ne: Ste­fan Sandu/Mediafax Foto).

Este pen­tru a tre­ia oară când PSD pier­de ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, dar este pen­tru pri­ma oară când soci­al-demo­cra­ţii îşi menţin, pen­tru moment, pute­rea guver­na­men­ta­lă, după un ast­fel de eşec.

Toa­te cele­lal­te eve­ni­men­te poli­ti­ce, de la rupe­rea USL şi până la înche­ga­rea a trei noi for­ma­ţiuni poli­ti­ce – PMP, des­prins din PDL; PLR, des­prins din PNL; noul PNL, for­mat din fuziu­nea PNL cu PDL – au fost sub­su­ma­te mizei poli­ti­ce fun­damen­ta­le, repre­zen­ta­tă de ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le.

Ceea ce a rămas din acest an poli­tic a fost mesa­jul trans­mis, pen­tru pri­ma dată după Revo­lu­ţie, de elec­to­ra­tul din Româ­nia în ceea ce pri­veş­te modul ina­dec­vat de a face poli­ti­că al actu­a­lei cla­se poli­ti­ce. Dacă până acum acest lucru s‑a mate­ria­li­zat prin absen­te­ism la urne, de aceas­tă dată, ale­gă­to­rii şi-au găsit pur­tă­to­rul de mesaj prin­tr-un vot masiv exer­ci­tat, pre­zenţa la urne fiind cea mai mare, de la ale­ge­ri­le din 1996.

Con­ti­nu­a­rea, pe mediafax.ro, 31 decem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele