RETROSPECTIVĂ Concertele anului 2014 în România

0
305

Anul 2014 a însem­nat pen­tru iubi­to­rii de con­cer­te reve­ni­rea în Româ­nia a vete­ra­nu­lui Bob Dylan, dar și pre­zen­ța Indi­lei, artis­ta care a cuce­rit topu­ri­le cu hitul “Der­ni­e­re Danse”.

deep_purple

Foto: © GRIGORE POPESCU/ AGERPRES ARHIVA.

* Pen­tru roc­keri, anul muzi­cal a înce­put pe 20 febru­a­rie cu un show al legen­da­ri­lor Deep Pur­ple la Sala Poli­va­len­tă, care au adus la Bucu­rești, în cadrul tur­ne­u­lui “Now What?! World Tour”, vechi­le hituri ale tru­pei pre­cum “Stran­ge Kind of Woman”, “Hush” sau “Bla­ck Night”, dar și un frag­ment din “Rap­so­dia Româ­nă” de Geor­ge Ene­scu, inter­pre­tat la orgă.

* Pe 2 mar­tie, publi­cul a avut par­te de un regal ofe­rit de multi-instru­men­tis­tul și com­po­zi­to­rul japo­nez Kita­ro, urmat pe 6 mar­tie de un con­cert în pre­mie­ră sus­ți­nut de Goran Bre­go­vic și a sa Wed­ding and Fune­ral Band împre­u­nă cu Flo­rin Salam.

Cel mai de suc­ces pia­nist al lumii, Richard Cla­y­der­man, supra­nu­mit ‘Prin­ce of Roman­ce’, a putut fi revă­zut pe 19 mar­tie pe sce­na Sălii Pala­tu­lui din Bucu­rești într-un con­cert din care nu au lip­sit cele­bre­le sale melo­dii “Bal­la­de pour Ade­li­ne”, “A Com­me Amo­ur”, dar și pie­se fai­moa­se, pre­cum coloa­na sono­ră din fil­me­le “Schin­d­le­r’s List” sau “Tita­nic”.

Tot în luna mar­tie, bucu­reș­te­nii au putut să o ascul­te în pre­mie­ră pe cele­bra Mire­i­l­le Mathi­eu într-un con­cert sus­ți­nut la Sala Pala­tu­lui. Artis­ta a săr­bă­to­rit cu acest tur­neu 50 de ani de carie­ră.

Mir­cea Bani­ciu, Josef Kappl și Ovi­diu Lipan Țăn­dă­ri­că au lan­sat pe 25 mar­tie un nou pro­iect — Pasă­rea Rock. În ace­eași zi, Micha­el Win­slow, cel supra­nu­mit “Omul cu o mie de voci”, a sus­ți­nut la Hard Rock Cafe un show de stand-up come­dy.

pasărea_rock

Foto: © GRIGORE POPESCU / AGERPRES ARHIVA

* Cezar Oua­tu a des­chis seria con­cer­te­lor din luna apri­lie de la Bucu­rești cu lan­sa­rea, pe 2 apri­lie, a albu­mu­lui de debut în lumea pop-ope­ra — “The Voice of Love”, cu un con­cert la Cine­ma Patria. Pe 10 apri­lie, artis­tul de ori­gi­ne tuni­si­a­nă, Dha­fer Yous­sef, și‑a pro­mo­vat cel mai nou album al său, “Bir­ds Reqe­u­iem”, prin­tr-un con­cert la Sala Radio.

Iye­o­ka Okoa­wo, artis­ta ame­ri­ca­nă de ori­gi­ne nige­ri­a­nă, a reve­nit la Bucu­rești pe 12 apri­lie, în timp ce muzi­cia­nul olan­dez Tho­mas Azi­er a con­cer­tat pen­tru pri­ma oară în Capi­ta­lă, pe 26 apri­lie. Tru­pa Amon Amar­th a urcat pe 29 apri­lie pe sce­na de la Are­ne­le Roma­ne în cadrul unui show ce a făcut par­te din tur­ne­ul de pro­mo­va­re al albu­mu­lui “Decei­ver of the Gods”.

* Al Bano, Romi­na Power și Peter Gabriel au des­chis con­cer­te­le lunii mai, pe 7 și, res­pec­tiv, 8 mai. Alba­no Car­ri­si a reve­nit pe sce­na Sălii Pala­tu­lui din Bucu­rești ală­tu­ri de Ale­xan­der Sym­phony Orches­tra.

albano_romina_power

Foto: © ALEX TUDOR / AGERPRES ARHIVA.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

31.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele