PIESE AUTO IMPORT şi accesorii, LA SENS, în MANGALIA!

0
439

piese_auto_mangalia_triada_co_ltd

Piese auto import și accesorii originale și de producător,

pentru toate tipurile de autoturisme, din stoc și la comandă:
piese_auto_mangaliaSeriozitate, promptitudine și calitate, la prețul corect!

Dacă aveți nevo­ie de pie­se și acce­so­rii pen­tru auto­tu­ris­mul dum­ne­a­voas­tră, vă punem la dis­po­zi­ție o expe­rien­ță de aproa­pe 20 ani în dome­niu și vă ofe­rim din stoc sau la coman­dă repe­re­le soli­ci­ta­te, la cele mai corec­te pre­țuri.

Magazinul nostru specializat este situat în zona sensului giratoriu,
lângă Casa Tineretului din Mangalia,

la par­te­rul pri­mu­lui bloc, pe dreap­ta, spre calea fera­tă,

(str.Matei Basa­rab, nr.2, bloc T1, par­ter).


Clienţii noştri fideli ştiu de ce !!!


PARTENERI:

Triada Co Ltd,  partener AUGSBURG INTERNATIONAL

Com­pa­nia numa­rul 1 în Româ­nia pe seg­men­tul de pie­se auto ori­gi­na­le şi ele­men­te de caro­se­rie after­mar­ket, fiind prin­tre cei mai dina­mici dis­tri­bu­i­tori şi impor­ta­tori pie­se auto, acce­so­rii, uti­la­je şi con­cep­te de afa­ceri pen­tru ser­vi­ce-uri­le din indus­tria auto.CONTACT:

Piese Auto Mangalia — Triada Co Ltd

905.500, Man­ga­lia, str.Matei Basa­rab, nr.2, bloc T1, par­ter

Fix/Fax: 0241 755 002
Mobil: 0723 621 457
Mobil: 0747 338 301
Mobil: 0747 338 310

E‑mail: [email protected]

Web site: www.piese-auto-mangalia.ro

piese-auto-mangalia-noul-site


Mangalianews.ro, 17.12.2014.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele