Obiceiuri şi superstiţii în noaptea de Anul Nou. Ce nu ai voie să faci de Revelion

0
207

superstitiinoulan

Pe lân­gă bilanţu­ri­le pe care şi le fac unii, noap­tea din­tre ani este o noap­te spe­cia­lă, în care ne punem toa­te spe­ranţe­le pen­tru un an nou mai bun. Iată ce se spu­ne în popor că ar fi bine să facem.

În noap­tea de Anul Nou este bine să ai bani în buzu­nar, alt­fel vei avea ghi­nion tot anul. Tot la capi­to­lul finanţe, este bine să nu ai dato­rii la sfârşi­tul anu­lui, alt­fel vei avea dato­rii tot anul. Se mai zice că, acel obiect pe care îl ai în mână de Anul Nou, la 12 noap­tea, sau cel pe care pui mâna ime­di­at după ora 12 va fi cel mai impor­tant plan al vieţii tale în anul care vine. Dacă îţi ţii iubi­tul de mână, îţi va mer­ge bine cu dra­gos­tea tot anul, dacă ai în mână un pahar, va fi un an vesel. De ase­me­nea, dorinţa pusă la mie­zul nopţii de Reve­li­on are toa­te şanse­le să se împli­neas­că.

Zgo­mo­tul alun­gă spi­ri­te­le rele. Tot în noap­tea din­tre ani este bine să faci mult zgo­mot, ca să alungi toa­te spi­ri­te­le rele. La capi­to­lul hai­ne, tre­bu­ie să ai ceva de culoa­re roşie în noap­tea de Reve­li­on şi hai­ne noi de 1 ianu­a­rie.

Iar la 12 noap­tea, este bine să-ţi săru­ţi iubi­tul. În pri­ma zi a nou­lui an nu e bine să plângi, alt­fel vei fi trist tot anul.

Dacă vrei să ai noroc, nu tre­bu­ie să arunci nimic din casă în pri­ma zi de An Nou, nici măcar guno­i­ul. De ase­me­nea, e bine ca cine­va să intre în casă în pri­ma zi din Anul Nou, nu să iasă.

E bine să ai pe masa de Cră­ciun şi de Anul Nou cren­gu­ţe de vâsc, care se spu­ne că adu­ce noroc. Iar dacă agă­ţi calen­da­rul îna­in­te ca noul an să încea­pă, vei avea ghi­nion. Dacă vrei să-ţi mear­gă bine în carie­ră, este bine să faci ceva care are legă­tu­ră direc­tă cu ser­vi­ci­ul în pri­ma zi a nou­lui an, pen­tru ca aces­ta să mear­gă bine în Anul Nou…

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 31.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele