Noii miniștri ai Cabinetului Ponta au depus jurământul de învestitură

0
198

Noii miniș­tri ai Cabi­ne­tu­lui Pon­ta au depus jurămân­tul de înves­ti­tu­ră, mier­curi, la Pala­tul Cotro­ceni, în fața pre­șe­din­te­lui Tra­ian Băsescu.

noii_miniștri

Foto: © SIMION MECHNO/ AGERPRES FLUX

Au fost numiți în func­ție: Gra­ție­la Gavri­les­cu — minis­trul Mediu­lui, Ape­lor și Pădu­ri­lor, Mihai Tudo­se — minis­trul Eco­no­mi­ei, Comer­țu­lui și Turis­mu­lui, Andrei Gerea — minis­trul Ener­gi­ei, Între­prin­de­ri­lor Mici și Mij­lo­cii și Mediu­lui de Afa­ceri, Sorin Grin­dea­nu — minis­trul pen­tru Soci­e­ta­tea Infor­ma­țio­na­lă, Sorin Cîm­pea­nu — minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii Ști­in­ți­fi­ce, Ioan Vul­pes­cu — minis­trul Cul­tu­rii, Angel Tîl­văr — minis­trul dele­gat pen­tru Rela­ți­i­le cu Româ­nii de pes­te hota­re și Liviu Pop — minis­trul dele­gat pen­tru Dia­log Soci­al.

Au depus jurămân­tul și trei dem­ni­tari din fos­tul Cabi­net care și-au schim­bat por­to­fo­li­i­le. Este vor­ba de Liviu Drag­nea și Daniel Con­stan­tin, care își pierd pozi­ția de vice­pre­mi­er, dar păs­trea­ză minis­te­re­le pe care le-au con­dus ante­ri­or (Dezvol­ta­re și, res­pec­tiv, Agri­cul­tu­ră). Al tre­i­lea este Dari­us Vâl­cov — care va con­du­ce Minis­te­rul Finan­țe­lor, după ce până în pre­zent a fost minis­tru dele­gat pen­tru Buget, dome­niu unit cu Minis­te­rul Finan­țe­lor.

Mai mult, pe agerpres.ro, Mier­curi, 17 dec.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele