Mesajul preşedintelui KLAUS IOHANNIS transmis românilor, de Anul Nou

0
224

mesajul_presedintelui_iohannis

Preşe­din­te­le Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis, a trans­mis mier­curi, un mesaj cu pri­le­jul Anu­lui Nou.

Mesa­jul trans­mis de preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis:

Dragi români din țară și din stră­i­nă­ta­te,

Înche­iem un an care ne‑a adus pro­vo­cări și schim­bări. Înce­pem un an nou în care va tre­bui să con­struim teme­i­nic, pen­tru ca spe­ran­ța să devi­nă rea­li­ta­te. Și o vom face împre­u­nă.

De săr­bă­tori sun­tem mai buni unii cu alții. Avem mai mult timp pen­tru cei care trec prin gre­u­tăți. Avem și mai mul­tă încre­de­re și spe­ran­ță în vii­tor. Lăsăm la o par­te ce ne des­par­te și păs­trăm ceea ce ne uneș­te.

Gân­dul meu se îndreap­tă azi către voi toți, con­ce­tă­țe­nii mei de pre­tu­tin­deni.
Către cei mai tineri, care își doresc un vii­tor mai bun în țara noas­tră.
Către cei care, prin mun­ca și ini­ția­ti­va lor, duc Româ­nia îna­in­te.
Către părin­ții și buni­cii noș­tri, care ne-au cro­it un drum în via­ță.
Gân­dul meu se îndreap­tă azi către cei care slu­jesc sub dra­pe­lul Româ­ni­ei și al ali­a­ți­lor noș­tri și ne fac cin­ste.

Vă doresc un an nou feri­cit, un an 2015 foar­te bun!”

Cites­te mai mult pe RTV.NET.


UPDATE2015 să fie înce­pu­tul ace­lei Româ­nii a nor­ma­li­tă­ții pe care cu toții ne‑o dorim! Săr­bă­tori feri­ci­te și la mulți ani!

VIDEO, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply