FOTO Stau la 10 kilometri de mare, dar nu au văzut‑o niciodată. Şapte suflete trăiesc într‑o fermă dezafectată din Pecineaga, departe de lumea copilăriei

0
147

Adevarul.ro: Nouă sufle­te care tră­iesc într‑o fer­mă dez­a­fec­ta­tă din Peci­nea­ga duc o lup­tă zil­ni­că pen­tru supra­vi­eţu­i­re. Pen­tru ei, Cră­ciun înseam­nă frig şi foa­me, iar vacanţa de vară este doar o aler­ga­re pe câm­pu­ri­le din jurul satu­lui.

Mama şi trei dintre copii FOTO Mariana IancuMama şi trei din­tre copii FOTO Mari­a­na Ian­cu.

Dacă o iau direct pe câmp, pla­ja de la Man­ga­lia fiind la doar 10 kilo­me­tri dis­tanţă, dar ei n‑au văzut‑o nici­o­da­tă. „Nu am avut timp şi mă gân­deam că dacă plec cu ei la pla­jă or să vrea îngheţa­tă şi alte bună­tă­ţi şi nu aş fi avut de unde să le iau. Dar la vară cred că îi urc în căru­ţă şi merg să vadă şi ei marea“, spu­ne cu dure­re în glas mama lor, Cla­u­dia Cănă­nău.

Feme­ia poves­teş­te că într‑o zi, când mer­geau pe câmp, unul din­tre copii a văzut o băl­toa­că de apă mai mare şi atunci şi‑a între­bat mama: „Aşa este marea?“.  

Într‑o fos­tă fer­mă, situ­a­tă la mar­gi­nea comu­nei Peci­nea­ga, tră­iesc mai mul­te fami­lii. Prin­tre ei îşi duc via­ţa grea şi cele nouă sufle­te: şap­te copii: Ade­li­na, 15 ani, Cris­ti­na 13 ani, Mari­ne­la – 9 ani, Mari­an 7 ani, Daniel – 6 ani, Daia­na – 6 ani şi Cătă­li­na 9 luni, mama lor Cla­u­dia Cănă­nău de 39 de ani şi Nicu­şor Flo­rin Pău­leţ, de 29 de ai, tatăl ulti­mu­lui copil.  Aici locu­iesc de aproa­pe patru ani. Nu plă­tesc chi­rie sau lumi­nă elec­tri­că. Ar vrea să cum­pe­re spa­ţi­ul, dar sunt pro­ble­me cu acte­le.   

Poves­te de dra­gos­te înce­pu­tă pe câmp  

Cei doi s‑au cunos­cut pe câm­pu­ri­le din loca­li­ta­te, unde feme­ia săpa în pământ după fier vechi, pe care urma să‑l vân­dă pen­tru a avea bani de mân­ca­re. Avea atunci şase copii. Cu unul în faşă şi cu un altul în spi­tal a fugit de băr­ba­tul care o bătea şi nu îi ofe­rea nici un spri­jin. A ajuns în Peci­nea­ga, unde stă­tea cu chi­rie. Într‑o bună zi, poves­teş­te ea, în timp ce era pe câmp, a tre­cut Flo­rin.

M‑a între­bat ce fac aco­lo şi s‑a ofe­rit să mă aju­te“, poves­teş­te ea. După ce au găsit câte­va bucă­ţi de cupru, îngro­pa­te de la insta­la­ţi­i­le de la fos­te­le fer­me din zonă, a mers cu ea şi le‑a vân­dut. Apoi, a venit la casa la care stă­tea şi a ajutat‑o cu mici repa­ra­ţii.  

Între cei doi s‑a legat la scurt timp o pri­e­te­nie, apoi o poves­te de dra­gos­te. Băr­ba­tul s‑a ata­şat repe­de şi de cei şase copii ai feme­ii. Pre­ie­te­noşi, cura­ţi şi edu­ca­ţi, cei mici au văzut în băr­bat pe tatăl pe care nu l‑au simţit nici­o­da­tă aproa­pe. Nu a tre­cut mult până când copi­ii să‑l stri­ge „tati“.  

Viata traita la marginea societăţii FOTO Mariana Iancu

S‑au mutat împre­u­nă în cele patru cămă­ru­ţe din fos­ta fer­mă din loca­li­ta­te. Acum, Flo­rin mun­ceş­te doar pen­tru ei. Ziua se duce prin sat şi mun­ceş­te cu ziua. „Uita­ţi, azi mi‑a adus doi saci cu mălai. A fost şi a dat pe câmp cu otra­vă pen­tru şoa­reci şi a pri­mit doi saci cu mălai“, îl lau­dă feme­ia. Sea­ra, după ce cei mici se lini­ş­tesc, face lecţi­i­le cu copi­ii mai mari. 

S‑au cul­cat de mul­te ori nemân­ca­ţi…

Cites­te mai mult: adev.ro/ng0dqy

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele