Cum se vor schimba etichetele produselor începând de mâine

0
174

hipermarket-petrica-tanase

Medi­a­fax: Ingre­dien­te­le aler­ge­ne, tre­cu­te obli­ga­to­riu pe amba­la­je şi în meniuri!

Ingre­dien­te­le aler­ge­ne din pro­du­se­le ali­men­ta­re tre­bu­ie tre­cu­te obli­ga­to­riu pe eti­che­te, în cazul pro­du­se­lor din maga­zi­ne şi în meniuri, la res­ta­u­ran­te, din 13 decem­brie, iar din 2016, con­su­ma­to­rii tre­bu­ie infor­ma­ţi, în ace­la­şi mod, şi des­pre valoa­rea nutri­ti­vă a ali­men­te­lor.

Cum se vor schim­ba eti­che­te­le pro­du­se­lor înce­pând de mâi­ne: Ingre­dien­te­le aler­ge­ne, tre­cu­te obli­ga­to­riu pe amba­la­je şi în meniuri (Ima­gi­ne: Petri­ca Tanase/Mediafax Foto).

Noi­le regle­men­tări sunt pre­vă­zu­te în Regu­la­men­tul UE 1169/2011, prin care se urmă­reş­te o mai bună infor­ma­re a con­su­ma­to­ri­lor, pen­tru pro­te­ja­rea sănă­tă­ţii şi inte­re­se­lor aces­to­ra.

Preşe­din­te­le Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor (ANPC), Mari­us Dun­ca, a decla­rat, pen­tru MEDIAFAX, că cei care nu res­pec­tă noi­le pre­ve­deri pot pri­mi amen­zi­le sunt între 1.000 şi 10.000 de lei pen­tru eti­che­ta­re inco­rec­tă şi între 5.000 şi 50.000 de lei pen­tru prac­tici comer­ci­a­le inco­rec­te, dacă se con­sta­tă că infor­ma­ţi­i­le res­pec­ti­ve au fost ascun­se în mod intenţio­nat. În cea de‑a doua ipo­te­ză, va fi apli­ca­tă şi măsu­ra opri­rii tem­po­ra­re de la comer­ci­a­li­za­re a pro­du­se­lor, până se face o eti­che­ta­re cores­pun­ză­toa­re.

Mai mult, AICI. 12.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele