Cei 20 de miniştri ai Guvernului Ponta 4

0
111
https://www.mangalianews.ro/

psd-guvern

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a pre­zen­tat lis­ta de mini­ş­tri ai Guver­nu­lui Pon­ta 4, pe Face­bo­ok, urmând ca, mâi­ne, noul Exe­cu­tiv să pri­meas­că votul de încre­de­re în Par­la­ment.

UPDATE: Lis­ta noi­lor mini­ş­tri:

1. Liviu Drag­nea (Dezvol­ta­re regio­na­lă),

2. Gabriel Oprea (Inter­ne),

3. Daniel Con­stan­tin (Agri­cul­tu­ră),

4. Rova­na Plumb (Mun­că),

5. Nico­lae Băni­cio­iu (Sănă­ta­te),

6. Mihai Tudo­se (Eco­no­mie) i‑a luat locul lui Con­stan­tin Niţă,

7. Dari­us Vâl­cov (Finanţe), fost minis­tru dele­gat pen­tru Buget, i‑a luat locul Ioa­nei Petres­cu,

8. Robert Cazan­ciuc (Jus­ti­ţie),

9. Eugen Teo­do­ro­vici (Fon­duri euro­pe­ne),

10. Ioan Rus (Trans­por­turi),

11. Ionuţ Vul­pes­cu (Cul­tu­ră) i‑a luat locul lui Hege­dus Csi­l­la, fost minis­tru UDMR,

12. Bogdan Aures­cu (Exter­ne),

13. Mir­cea Duşa (Apă­ra­re),

14. Gabrie­la Sza­bo (Sport şi Tine­ret),

15. Sorin Grin­dea­nu (Comu­ni­ca­ţii) i‑a luat locul lui Răzvan Coto­ve­lea, fost minis­tru PC,

16, Adri­an Anghel (Dias­po­ra), sena­tor PSD,  i‑a luat locul lui Bogdan Sta­no­e­vici, teh­no­crat

17. Eugen Nico­li­cea (Rela­ţia cu Par­la­men­tul),

18. Sorin Cîm­pea­nu (Edu­ca­ţie), pro­pus de PC, i‑a luat locul lui Remus Pri­co­pie, poli­ti­cian intrat de curând în PSD,

19. Andrei Gerea (Ener­gie şi IMM), pro­pus de PLR, i‑a luat locul lui Răzvan Nico­les­cu, fost minis­tru teh­no­crat al Ener­gi­ei. Tot­o­da­tă, minis­te­rul dele­gat pen­tru IMM-uri, con­dus până ieri de Flo­rin Jia­nu, a fost înghi­ţit de minis­te­rul Ener­gi­ei… Deci, Gerea va fi şef pes­te două minis­te­re, reu­ni­te într-unul sin­gur.

20. Gra­ţie­la Gavri­les­cu (Mediu) i‑a luat locul lui Atti­la Koro­di, fost minis­tru UDMR.

Cites­te mai mult: adev.ro/ngkflw

14.12.2014.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele