Astă seară, Radu Cristian, primarul Mangaliei, la Litoral Tv

0
227

radiografia_zilei_litoralTV_radu_cristian

În aceas­tă sea­ră, înce­pând cu ora 20.30, vă invit să urmă­ri­ţi emi­siu­nea “Radi­o­gra­fia zilei” de la Lito­ral TV, unde am onoa­rea să fiu invi­tat.

Cu aceas­tă oca­zie, aş dori să pre­zint pro­iec­te­le în deru­la­re ale Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, dar şi situ­a­ţia la zi în pri­vinţa dato­ri­i­lor la încă­l­zi­re şi măsu­ri­le care se impun. De ase­me­nea, voi menţio­na stră­zi­le pe care se lucrea­ză şi cum va ară­ta sen­sul gira­to­riu după moder­ni­za­re.

Aştept cu inte­res remar­ci­le voas­tre şi cri­ti­ci­le con­struc­ti­ve, după aceas­tă apa­ri­ţie tele­vi­za­tă.

Vă mulţu­mesc şi vă doresc o zi plă­cu­tă, în con­ti­nu­a­re!

Pri­mar Radu Cris­ti­an

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply