11 milioane de euro pentru falezele din sudul litoralului

0
140
Booking.com

faleza mangalia-saturn

Anul tre­cut, muni­ci­pa­li­ta­tea din Man­ga­lia îşi anu­nţa intenţia de a acce­sa fon­duri euro­pe­ne pen­tru moder­ni­za­rea fale­zei din­tre oraş şi sta­ţiu­nea Olimp. În urmă cu câte­va zile, pri­mă­ria Man­ga­lia a pri­mit accep­tul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce pen­tru dema­ra­rea pro­gra­me­lor.

Cele două pro­iec­te, cu o valoa­re tota­lă de 11 mili­oa­ne de euro, vizea­ză, pe de o par­te, rea­bi­li­ta­rea fale­zei cuprin­să între sedi­ul GESS Man­ga­lia şi intra­rea în sta­ţiu­nea Saturn, iar pe de altă par­te, fale­za din­tre sta­ţiu­ni­le Jupi­ter şi Olimp, pe lân­gă vile­le spe­ci­a­le de la Nept­un. În cel de-al doi­lea caz, lucră­ri­le vor fi îngre­u­na­te în zona sta­ţiu­nii Venus.

Fale­za din­tre Man­ga­lia şi Olimp va fi exclu­siv una pie­to­na­lă, cu o lun­gi­me de 9 kilo­me­tri. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a anu­nţat că se va depla­sa în scurt timp la Brăi­la, sedi­ul Regiu­nii de Dezvol­ta­re Sud-Est, auto­ri­ta­te care sto­chea­ză toa­te pro­iec­te­le depu­se în aria de com­pe­tenţă, pen­tru a sem­na dema­ra­rea lucră­ri­lor.

Mai mult, pe tvlitoral.ro, 2 dec.2104.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele