Pregătiri de iarnă pe litoral. Autorităţile promit pentru la vară plaje largi şi curate

0
242

iarna_litoral

Auto­ri­tă­ţi­le de pe lito­ral pro­mit că, anul vii­tor, la des­chi­de­rea sezo­nu­lui, nu vor mai exis­ta pla­je fără nisip sau trans­for­ma­te în loc de depo­zi­ta­re a gunoa­ie­lor. În acest sens a înce­put o amplă acţiu­ne de con­ser­va­re care pre­su­pu­ne kilo­me­tri de gar­duri de stuf şi o rezer­vă gene­roa­să de nisip.

Furt­u­na puter­ni­că de acum două săp­tămâni care s‑a abă­tut asu­pra lito­ra­lu­lui a făcut ca gunoa­ie­le să inva­de­ze, prac­tic, pla­je­le. Fapt ce i‑a mobi­li­zat pe cei de la Ape­le Româ­ne care au cură­ţat zone­le afec­ta­te şi au făcut lucrări de con­ser­va­re. Se vor monta pes­te 11 kilo­me­tri de gar­duri pe lito­ral. Ast­fel, vân­tul puter­nic de pe tim­pul ier­nii nu va mai împră­ş­tia nisi­pul.

Doar în sta­ţiu­nea Mama­ia, pes­te 6 kilo­me­tri de gar­duri de stuf vor împie­di­ca gunoa­ie­le să ajun­gă pe pla­jă. Cei care au ieşit la o plim­ba­re pe pla­jă sunt scep­tici că măsu­ri­le de con­ser­va­re vor avea efect.

La 20 de kilo­me­tri mai în sud, în sta­ţiu­nea Efo­rie Nord, au fost strânşi munţi de nisip, depo­zi­te de 20.000 de metri cubi. Aces­te rezer­ve vor fi folo­si­te, pe timp de iar­nă, în caz că vor apă­rea ero­ziuni ale pla­jei.

Mai mult, pe digi24.ro, 08.11.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply