Nemții nu vor gaze de șist

0
114
Booking.com

Auto­ri­tă­ţi­le ger­ma­ne au anu­nţat săp­tămâ­na tre­cu­tă că nu intenţio­nea­ză să ridi­ce inter­di­cţia cu pri­vi­re la frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, după ce în pre­să au apă­rut infor­ma­ţii potri­vit căro­ra Ber­li­nul are de gând să eli­mi­ne bari­e­re­le pen­tru extra­cţia de gaze de şist şi să per­mi­tă efec­tu­a­rea de fora­je pen­tru rea­li­za­rea de stu­dii, trans­mi­te Reu­ters.

gaze_de_șist

Gaze de sist.

În pre­zent, Ger­ma­nia are de gând să per­mi­tă frac­tu­ra­rea hidra­uli­că numai la adân­cimi de pes­te 3.000 de metri pen­tru a se asi­gu­ra că nu exis­tă niciun peri­col pen­tru rezer­ve­le de apă. Der Spie­gel susţi­ne că aceas­tă limi­tă de adân­ci­me urmea­ză să fie eli­mi­na­tă.

Un pur­tă­tor de cuvânt de la Minis­te­rul ger­man al Mediu­lui a dezminţit infor­ma­ţi­i­le apă­ru­te în Der Spie­gel dar a adă­u­gat că nu poa­te exclu­de posi­bi­li­ta­tea ca, la un moment dat, frac­tu­ra­rea hidra­uli­că să fie per­mi­să în Ger­ma­nia având în vede­re că teh­no­lo­gia pro­gre­sea­ză.

Mai mult, AICI.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele