Zilele Recoltei la Mangalia — Galerie FOTO

1
355

zilele-recoltei-mangalia-2014

O zi fru­moa­să de toam­nă, cu lume mul­tă în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia, cu ofer­te pe măsu­ră, — de la tot felul de bună­tăți pre­gă­ti­te pe gră­tar, “la botul calu­lui”, cu must dul­ce ca mie­rea, toc­mai atunci sto­rs din teasc, sau brân­ze­turi albe, găl­bui, ori în coa­jă de brad, caș­ca­val afu­mat, — la pas­tra­mă, slă­ni­nu­țe, câr­nă­ță­ri­mea de pe lume, adu­se din Sibiu, de la Deva și din Mara­mu­reș… Dul­ciuri, hal­va, arti­co­le de îmbră­că­min­te, încăl­ță­min­te, dul­cețuri și mură­turi, legu­me și fruc­te foar­te fru­moa­se și bune, ca “de expo­zi­ție”, la pre­țuri accep­ta­bi­le! Meri­tă să faceți o vizi­tă cu degus­ta­re sau pro­bă, la fața locu­lui!

20-zilele-recoltei-mangalia-201411-zilele-recoltei-mangalia-201414-zilele-recoltei-mangalia-2014

Și, o SURPRIZĂ, la Zile­le Recol­tei ! Copi­ii de la Școa­la Nr.2 din Man­ga­lia vă ofe­ră pro­du­se de toam­nă  — con­ser­ve de legu­me, zacus­că, ciu­ș­că iute la borcan, com­po­turi și alte bună­tăți, toa­te rea­li­za­te de ei, sub îndru­ma­rea cadre­lor didac­ti­ce.

51-zilele-recoltei-mangalia-2014 52-zilele-recoltei-mangalia-2014 53-zilele-recoltei-mangalia-2014

Gale­rie FOTO:

55-zilele-recoltei-mangalia-2014 01-zilele-recoltei-mangalia-2014 02-zilele-recoltei-mangalia-2014 03-zilele-recoltei-mangalia-2014 04-zilele-recoltei-mangalia-2014 05-zilele-recoltei-mangalia-2014 06-zilele-recoltei-mangalia-2014 07-zilele-recoltei-mangalia-2014 08-zilele-recoltei-mangalia-2014 09-zilele-recoltei-mangalia-2014 10-zilele-recoltei-mangalia-2014 11-zilele-recoltei-mangalia-2014 12-zilele-recoltei-mangalia-2014 13-zilele-recoltei-mangalia-2014 14-zilele-recoltei-mangalia-2014 15-zilele-recoltei-mangalia-2014 16-zilele-recoltei-mangalia-2014 17-zilele-recoltei-mangalia-2014 18-zilele-recoltei-mangalia-2014 19-zilele-recoltei-mangalia-2014 20-zilele-recoltei-mangalia-2014 21-zilele-recoltei-mangalia-2014 22-zilele-recoltei-mangalia-2014 23-zilele-recoltei-mangalia-2014 24-zilele-recoltei-mangalia-2014 25-zilele-recoltei-mangalia-2014 26-zilele-recoltei-mangalia-2014 27-zilele-recoltei-mangalia-2014 28-zilele-recoltei-mangalia-2014 29-zilele-recoltei-mangalia-2014 30-zilele-recoltei-mangalia-2014 31-zilele-recoltei-mangalia-2014 32-zilele-recoltei-mangalia-2014 33-zilele-recoltei-mangalia-2014 34-zilele-recoltei-mangalia-2014 35-zilele-recoltei-mangalia-2014 36-zilele-recoltei-mangalia-2014 37-zilele-recoltei-mangalia-2014 38-zilele-recoltei-mangalia-2014 39-zilele-recoltei-mangalia-2014 40-zilele-recoltei-mangalia-2014 41-zilele-recoltei-mangalia-2014 42-zilele-recoltei-mangalia-2014 43-zilele-recoltei-mangalia-2014 44-zilele-recoltei-mangalia-2014 45-zilele-recoltei-mangalia-2014 46-zilele-recoltei-mangalia-2014 47-zilele-recoltei-mangalia-2014 48-zilele-recoltei-mangalia-2014 49-zilele-recoltei-mangalia-2014 50-zilele-recoltei-mangalia-2014 51-zilele-recoltei-mangalia-2014 52-zilele-recoltei-mangalia-2014 53-zilele-recoltei-mangalia-2014 54-zilele-recoltei-mangalia-2014 55-zilele-recoltei-mangalia-2014

Sâm­bă­tă, 11 octom­brie 2014.

MangaliaNews.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Pro­du­se expu­se in băta­ia soa­re­lui, cu muș­te­le roind, miro­sind si degus­tand de iti tăia pofta si iti venea sa scuipi! Pri­ma­re, astea‑s con­di­ții de pre­zen­ta­re si comer­ci­a­li­za­re a unor pro­du­se ali­men­ta­re?? Ce făceai când erai la gar­da, in ast­fel de situ­a­ții? Jumi-juma si las’­ca mer­ge si așa!

Leave a Reply