Vulnerabilitate Facebook dezvăluită de un expert IT român: Oricine poate afla cui aparține un număr de telefon asociat unui cont

0
282

facebook-tel

Ori­ci­ne si‑a aso­ci­at un numar de tele­fon con­tu­lui  de Face­bo­ok se expu­ne ris­cu­lui ca aces­te date sa fie cunos­cu­te de ori­ci­ne pe inter­net, chiar si de cei care nu au cont in retea­ua de soci­a­li­za­re, din cau­za unei vul­ne­ra­bi­li­tati in pro­ce­du­ra Face­bo­ok de recu­pe­ra­re a paro­lei, aver­ti­zea­za exper­tul IT Bogdan Ale­cu pe blo­gul Aso­ci­a­ti­ei pen­tru Teh­no­lo­gie si Inter­net (APTI). Mai mult, daca vrei sa fii dis­cret pe Face­bo­ok, ti-ai facut un cont care nu este iden­tic cu nume­le tau si ti-ai aso­ci­at con­tu­lui un numar de mobil, toti cei care iti stiu acest numar pot sa afle ce cont ai tu pe Face­bo­ok in baza numa­ru­lui de tele­fon fur­ni­zat.

  • Nota: Numa­rul  con­tu­ri­lor atri­bu­i­te uti­li­za­to­ri­lor romani de Face­bo­ok a ajuns la 7.2 mili­oa­ne in 2014, potri­vit Facebrands.ro

Unde este pro­ble­ma? — Seta­ri­le tele­fo­nu­lui aso­ci­at de con­tul de Face­bo­ok

Atunci cand ada­u­gati numa­rul de tele­fon mobil pen­tru con­tul de Face­bo­ok, o pri­ma seta­re se refe­ra la cine vede acest numar.

Seta­rea de maxi­ma con­fi­den­ti­a­li­ta­te este ‘only me’. Aceas­ta inseam­na ca numai tu ar tre­bui sa vezi acel numar.

 


Totu­si, intr‑o alta loca­tie, puteti seta cine va poa­te gasi dupa acest numar de tele­fon, desi ati spe­ci­fi­cat ca doar voi puteti vedea acel numar”, scrie exper­tul IT Bogdan Ale­cu pe blo­gul http://privacy.apti.ro/.

Mai mult, pe hotnews.ro, 21.10.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply