Nobelul pentru chimie, decernat şi unui român!

0
227

stefan-w-hell-nobel-chimie

Comi­te­tul Nobel din cadrul Aca­de­mi­ei rega­le de şti­inţe din Sue­dia a făcut anu­nţul mier­curi.

Cer­ce­tă­to­rii Eric Bet­zig, Ste­fan W. Hell şi Wil­li­am E. Moer­ner au pri­mit mier­curi pre­mi­ul Nobel pen­tru chi­mie pe 2014, pen­tru “dezvol­ta­rea micro­sco­pi­ei flu­o­res­cen­te”, potri­vit nobelprize.org. 

Doc­tor al Uni­ver­si­tă­ții Hei­del­berg, Ste­fan Hell este cetă­țean ger­man de ori­gi­ne româ­nă şi s‑a năs­cut la Arad.

Ste­fan W. Hell, năs­cut în 1960 la Arad, este pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea Hei­del­berg din 1990, direc­tor al Max Plan­ck Insti­tu­te for Bio­phy­si­cal Che­mis­try din Got­tin­gen și con­du­că­tor al divi­zi­ei Insti­tu­tu­lui de cer­ce­ta­re în dome­ni­ul can­ce­ru­lui, din cadrul Cen­tru­lui Hei­del­berg.

Mai mult, AICI. Mier­curi, 8 oct.2014.

Citeș­te și:

http://www.agerpres.ro/sci-tech/2014/10/08/premii-nobel-nobelul-pentru-chimie-a-fost-atribuit-pentru-depasirea-limitarilor-microscopiei-optice-14–53-13

NOBEL 2014. Pre­mi­ul NOBEL pen­tru CHIMIE, câş­ti­gat de un ROMÂN: ŞTEFAN HELL, ală­tu­ri de doi colegi

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NEThttp://www.realitatea.net/premiul-nobel-2014-nobel-2014-stefan-hell_1542568.html#ixzz3FZJFFvGO
Fol­low us: @realitatea on Twit­ter

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply