Activele APPS de pe litoral — licitații la preţ redus

0
196

dunarea_neptun

Mire­se­le“ de pe lito­ral ale Regi­ei Auto­no­me Admi­nis­tra­ţia Patri­mo­ni­u­lui Pro­to­co­lu­lui de Stat sunt scoa­se, din nou, la mezat. De aceas­tă dată, la un preţ redus, însă cu şanse la fel de redu­se de valo­ri­fi­ca­re. De aproa­pe şap­te ani, R.A.A.P.P.S. se chi­nu­ieş­te să pri­va­ti­ze­ze vile­le şi hote­lu­ri­le dem­ni­ta­ri­lor.

Pe prin­ci­pi­ul „încer­ca­rea moar­te n‑are“, Regia Auto­no­mă Admi­nis­tra­ţia Patri­mo­ni­u­lui Pro­to­co­lu­lui de Stat va lici­ta, din nou, imo­bi­le­le pe care le deţi­ne pe lito­ral. Pe lis­ta „fete­lor bătrâ­ne“, publi­ca­tă ieri de insti­tu­ţie, figu­rea­ză, prin­tre zeci­le de apar­ta­men­te din Capi­ta­lă, patru acti­ve de pro­to­col de pe lito­ral. Este vor­ba de Com­ple­xul Dună­rea, tere­nu­ri­le de tenis şi golf ale Hote­lu­lui Arad, toa­te situ­a­te în Nept­un-Olimp, plus Vila Agi­gea din sta­ţiu­nea Efo­rie Nord.

Valoa­rea tota­lă a imo­bi­le­lor depă­şeş­te 3 mili­oa­ne de euro, iar cel mai scump este Com­ple­xul Dună­rea, care are un preţ de 1,042 mili­oa­ne de euro, redus sub­stanţi­al com­pa­ra­tiv cu înce­pu­tul anu­lui, atunci când R.A.A.P.P.S. a cerut pes­te 1,3 mili­oa­ne de euro pen­tru acest activ. În 2007, pri­mul an în care s‑a încer­cat valo­ri­fi­ca­rea imo­bi­le­lor, com­ple­xul sus menţio­nat avea un preţ de pes­te 3 mili­oa­ne de euro.

Preţuri mici, şanse sla­be…

Con­ti­nu­a­rea, în observator.ro, Vineri, 17 oct.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele