YACHTING: CONSTANȚA VREAINTRE ÎN CARTEA RECORDURILOR

0
291

Con­stanţa s‑a înscris la Bart’s Bash, eve­ni­ment care va intra în Car­tea Recordurilor. 

yachting CONSTANTA

Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Yach­ting BMW Natio­nal Offsho­re Yach­ting Cham­pi­on­ship, eta­pa I, are loc în peri­oa­da 19 – 21 sep­tem­brie, pe tra­se­ul Con­stanţa –Man­ga­lia –Lima­nu. Cam­pi­o­na­tul este orga­ni­zat de Fede­ra­ţia Româ­nă de Yach­ting, în par­te­ne­ri­at cu Fede­ra­ţia Româ­nă de Yach­ting şi Yacht Club Bucu­reşti.
 
Bart’s Bash este în ace­la­şi timp cea mai mare regat­ta la nivel mondi­al dar şi un eve­ni­ment de strân­ge­re de fon­duri, pro­gra­mat să se desfă­şoa­re dumi­ni­că, 21 sep­tem­brie 2014.
 
Mâi­ne, în Por­tul Tomis, Dumi­ni­că, celor pes­te 7.500 de ambar­ca­ţiuni din întrea­ga lume, li se vor ală­tu­ra veli­e­re­le din cadrul cam­pi­o­na­tu­lui naţio­nal BMW Offsho­re Cham­pi­on­ship orga­ni­zat de Fede­ra­ţia Româ­nă de Yach­ting. Veli­e­re vor repre­zen­ta Româ­nia, iar cur­se­le vor avea loc simul­tan în întrea­ga lume. Acest eve­ni­ment este o încer­ca­re de a sta­bili un nou record mondi­al şi a fi înscri­şi în Gui­ne­ss Book.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 20.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply