Sărbătoare Oriflame la Mangalia / Galerie Foto

0
385

sarbatoare_oriflame_la_mangalia_19

În răcoa­rea plă­cu­tă a bri­zei mari­ne, pe pla­ja din apro­pi­e­rea Hote­lu­lui Para­di­so, spon­so­rul Ori­fla­me a pre­mi­at, mier­curi sea­ra, fru­moa­se­le fete din Man­ga­lia care au apli­cat la con­cur­sul foto orga­ni­zat de MangaliaNews.ro în luni­le iunie, iulie și august.

După momen­tul de “pre­gă­ti­re cos­me­ti­că” și tes­te­le cu pro­du­se­le Ori­fla­me, pen­tru a fi gata să urce cât mai fru­moa­se pe sce­nă, con­cu­ren­te­le au pri­mit Diplo­me­le și pre­mi­i­le cores­pun­ză­toa­re locu­ri­lor ocu­pa­te prin votu­ri­le acor­da­te de citi­to­rii site-ului de știri www.MangaliaNews.ro.

Ală­tu­ri de doam­na Cara Vero­ni­ca, Gold Mana­ger Ori­fla­me, care și‑a săr­bă­to­rit ziua de naș­te­re la locul de mun­că, au mai par­ti­ci­pat doam­ne­le Sil­via San­du, ASM (direc­tor zonal) Ori­fla­me, Mire­la Doga­ru, orga­ni­za­tor eve­ni­men­te, Anca Vlă­des­cu, ani­ma­toa­rea și pre­zen­ta­toa­rea întâl­ni­rii, pre­cum și par­te­ne­rii media ai Cara­va­nei Ori­fla­me.

Deta­lii des­pre câști­gă­toa­re­le de astăzi puteți afla în arti­co­lul de AICI și pe www.concurs.mangalia.ro.

Vă ofe­rim mai jos o Gale­rie foto de la aceas­tă întâl­ni­re de suflet.

sarbatoare_oriflame_la_mangalia_01 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_02 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_03 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_04 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_05 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_06 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_07 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_08 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_09 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_11 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_12 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_13 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_14 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_15 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_16 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_17 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_18 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_19 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_21 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_22 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_23 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_24 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_25 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_26 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_27 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_28 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_29 (Medium) sarbatoare_oriflame_la_mangalia_30 (Medium)

MangaliaNews.ro, Mier­curi, 20 august 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply