SALVAMARII ÎN ALERTĂ PE LITORAL. PERICOL LA MALUL MĂRII!

0
256

Sal­va­ma­rii îi aten­țio­nea­ză pe turiști să fie pre­ca­uți. Din cau­za furt­u­ni­lor, pe fun­dul mării se cre­ea­ză gropi uri­a­şe, tot mai aproa­pe de pla­jă, sus­țin sal­va­ma­rii, după cum trans­mi­te Româ­nia Tv.

În urmă cu două zile, un băr­bat şi feti­ţa lui de 5 ani au murit în apă, la Mama­ia, fiind înmor­mân­ta­ţi în cur­sul zilei de astăzi la Piteşti. Mai mult, aces­ta nu este un caz sin­gu­lar, exis­tând şi alte per­soa­ne care şi-au pier­dut via­ţa din cau­za valu­ri­lor şi a nea­tenţi­ei, potri­vit Româ­nia TV.

Se anun­ță cel mai aglo­me­rat wee­kend. Pes­te 200.000 de turi­şti sunt aştep­ta­ţi în zile­le urmă­toa­re pe lito­ral, iar sal­va­ma­rii spe­ră ca mesa­jul lor să fie înțe­les. Cel mai mare peri­col îl repre­zin­tă gro­pi­le din apro­pi­e­rea ţăr­mu­lui, care cre­ea­ză goluri adânci, de doi-trei metri la doar câţi­va metri de mal, trans­mi­te Româ­nia Tv.

De ace­ea, în situ­a­ţii de urgenţă, sfa­tu­ri­le sal­va­ma­ri­lor tre­bu­ie ascul­ta­te. De ase­me­nea, tre­bu­ie res­pec­ta­tă culoa­rea stea­gu­ri­lor pe care sal­va­ma­rii le anco­rea­ză pen­tru a infor­ma turi­ş­tii cu pri­vi­re la con­di­ţi­i­le de înot.

Came­lia Balan, ZiuaConstanta.ro, 01.08.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply