Percheziţii la Mangalia: contrabandiştii de ţigări au fost filaţi de poliţişti

0
248

perchezitii jandarmerie politie

Fila­je, pân­dă şi anche­tă labo­ri­oa­să! Vor­bim des­pre poli­ţi­ş­tii din cadrul Biro­u­lui de Inves­ti­ga­re a Fra­u­de­lor al Poli­ţi­ei Man­ga­lia, care au mun­cit la foc auto­mat în ulti­me­le săp­tâ­mâni pen­tru a prin­de mai mulţi indi­vizi care vin­deau ţigări de con­tra­ban­dă.

Şi, mun­ca lor nu a fost în zadar, joi, 31 iulie, desfă­şu­rân­du-se 6 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re. Mai mulţi indi­vizi din Man­ga­lia, care făceau con­tra­ban­dă cu ţigări, adu­cân­du-le din Con­stanţa, au fost fila­ţi îndea­proa­pe de lucră­to­rii Biro­u­lui de Inves­ti­ga­re a Fra­u­de­lor din cadrul Poli­ţi­ei Man­ga­lia. Aceş­tia au dema­rat o amplă anche­tă, având infor­ma­ţii că biş­ni­ţa­rii vin­deau ţiga­re­te mar­ca Ashi­ma, Slim, cât şi alte­le, la domi­ci­liu. Îşi făcu­se­ră cli­en­te­lă care, pen­tru a înlă­tu­ra ori­ce peri­col, mer­gea aca­să la biş­ni­ţar pen­tru a‑şi pro­cu­ra ţigări.

Din acest punct de vede­re, mun­ca poli­ţi­ş­ti­lor de la BIF Man­ga­lia a fost cu atât mai difi­ci­lă, întru­cât au făcut pân­dă şi au filat săp­tămâni întregi domi­ci­li­i­le celor viza­ţi, iar în momen­tul în care au strâns pro­be­le nece­sa­re au tre­cut la acţiu­ne, joi, 31 iulie efec­tu­ân­du-se 6 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re, la care au par­ti­ci­pat şi jan­dar­mii.

Mai mult, aici:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply