INTERVIU Ştefan Popa Popa’s: “85 la sută din populaţia ţării este imbecilizată. Totul este sălbatic, făcut de oameni primitivi”

0
228

stefan_popa_popa-s

NONCONFORMIST Cele­brul cari­ca­tu­rist Şte­fan Popa Popa’s (59 de ani) a vor­bit cu „Wee­kend Ade­vă­rul“ des­pre via­ţa sa, măr­tu­ri­sind în pre­mie­ră că este de sor­gin­te evre­ias­că. Unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi români pes­te hota­re, el spu­ne că mereu a spă­lat ima­gi­nea nega­ti­vă a ţării noas­tre în stră­i­nă­ta­te.

Şte­fan Popa Popa’s este, fără îndo­ia­lă, unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi români de pes­te hota­re. Nu degea­ba a fost ales prin­tre cei şap­te Amba­sa­dori ai Româ­ni­ei, ală­tu­ri de Ilie Năs­ta­se, Nadia Comă­neci, Eli­sa­be­ta Lipă, Gabi Sza­bo, Ghe­or­ghe Zam­fir şi Gri­go­re Leşe.

Şte­fan Popa Popa’s figu­rea­ză în Gui­ne­ss Book ca cel mai rapid cari­ca­tu­rist din lume, este un om care repre­zin­tă cu dem­ni­ta­re Româ­nia la cele mai selec­te întru­niri de pe glob, la întâl­niri cu cele mai influ­en­te per­so­na­li­tă­ţi mondi­a­le. 

Atunci când nu călă­to­reş­te, Şte­fan Popa Popa­’s îşi petre­ce tot tim­pul în cona­cul său din car­ti­e­rul Eli­sa­be­tin din Timi­şoa­ra, vecin cu Par­cul Car­men Syl­va. Este o casă de pes­te 100 de ani, con­stru­i­tă de călu­gă­ri­ţe­le din Ordi­nul de Notre Dame.

Popa’s s‑a năs­cut la Caranse­beş, a copi­lă­rit la Dro­be­ta-Tur­nu Seve­rin şi a deve­nit timi­şo­rean în 1974, oda­tă cu stu­denţia.

Artis­tul a poves­tit, pen­tru „Wee­kend Ade­vă­rul“, des­pre gre­u­tă­ţi­le din tine­reţe, des­pre cum i‑au ajuns tatăl la psi­hia­trie şi mama la închi­soa­re. A vor­bit des­pre Timi­şoa­ra de altă­da­tă, des­pre al doi­lea părin­te, mili­o­na­rul fran­cez Henri Cour­sa­get. A dez­vă­lu­it ori­gi­ni­le sale evre­ieşti.

Şte­fan Popa Popa’s nu se fereş­te de cuvin­te gre­le şi spu­ne lucru­ri­lor pe nume. Une­ori dur şi fără mena­ja­men­te, pune la zid cla­sa poli­ti­că, dar şi ţara pe care o sudu­ie, însă o şi iubeş­te, pen­tru că nu a avut şi nu are de gând să o pără­seas­că nici­o­da­tă.

popa-s_picteaza_pentru_vatican

Popa­’s pic­tea­ză pen­tru Vati­can.

Cites­te mai mult: adev.ro/narspf, 24.08.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele