DUMITRU CONSTANTIN DULCAN, la Mangalia!

0
280

Dez­ba­te­re des­pre via­ță, moar­te și Uni­vers, cu savan­tul Dumi­tru Con­stan­tin Dul­can, auto­rul căr­ți­lor “În cău­ta­rea sen­su­lui pier­dut”, “Inte­li­gen­ța mate­ri­ei”, “Min­tea de din­co­lo”, “Som­nul rațiu­nii”, Joi sea­ra, ora 18,00, la Libră­ria Boo­ks­to­re & Tea, str.Vasile Pâr­van, nr.12 (lân­gă rest.Bistro).

Urmea­ză o sesiu­ne de auto­gra­fe.

afis-dc-dulcan-la-mangalia

Va vor­bi des­pre autor și des­pre căr­ți­le sale Nico­le­ta Gri­gu­ță, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply