DUMITRU CONSTANTIN DULCAN, la Librăria Bookstore & Tea din Mangalia — FOTO VIDEO

0
770

Eve­ni­ment cul­tu­ral deo­se­bit, la Libră­ria Boo­ks­to­re & Tea din Man­ga­lia! 

dumitru-constantin-dulcan-mangalia

Joi sea­ra, în fața unui nume­ros public inte­re­sat de scri­e­ri­le sale, savan­tul român Dumi­tru Con­stan­tin Dul­can a vor­bit des­pre via­ță, des­pre moar­te și Uni­vers, des­pre căr­ți­le “În cău­ta­rea sen­su­lui pier­dut”, “Inte­li­gen­ța mate­ri­ei”, “Min­tea de din­co­lo”, “Som­nul rațiu­nii” și a acor­dat auto­gra­fe celor pre­zenți.

Des­pre autor și căr­ți­le sale a vor­bit Nico­le­ta Gri­gu­ță, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” Man­ga­lia.

Gale­rie FOTO:

dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-01 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-02 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-03 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-04 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-05 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-06 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-07 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-08 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-09 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-10 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-11 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-12 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-13 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-14

dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-15 (Small)

dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-16 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-17 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-18 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-19 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-20 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-21 dumitru-constantin-dulcan-la-mangalia-22

Sur­se foto: Boo­ks­to­re & Tea și Gabrie­la Miha­la­che (fb).

MangaliaNews.ro, Vineri, 29 august 2014.

UPDATE: VIDEO, Mangalia.Tv — 31.08.2014:

Intal­ni­re cu prof. Dumi­tru Con­stan­tin Dul­can:

Joi, 28 august, la libra­ria Bookstore&Tea din Man­ga­lia, prof. dr. Dumi­tru Con­stan­tin Dul­can s‑a intal­nit cu iubi­to­rii de car­te din Man­ga­lia. In pre­zen­ta unui public nume­ros, pro­fe­so­rul a vor­bit des­pre via­ta, moar­te, uni­vers si nu numai.

Medic neu­ro­log si psi­hia­tru, doc­tor în şti­inţe medi­ca­le, este autor al cele­bre­lor carti: “In cau­ta­rea sen­su­lui pier­dut”, “Inte­li­gen­ta materiei”,”Mintea de din­co­lo”, “Sem­nul ratiu­nii”.

http://www.mangalia.tv/intalnire-cu-prof-dumitru-constantin-dulcan/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply