Devieri de trafic, în Neptun, în perioada 7–11 august

0
241

bowling_neptun

Tra­fi­cul ruti­er va fi devi­at la intra­rea în sta­ţiu­nea Nept­un, din­spre Jupi­ter, în peri­oa­da 7–11 august 2014, ca urma­re a orga­ni­ză­rii unei serii de eve­ni­men­te în par­ca­rea din faţa Bow­ling, pre­cum şi pe porţiu­nea de stra­dă din zona res­pec­ti­vă.

Potri­vit unei dis­po­zi­ţii a pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, se va opri cir­cu­la­ţia ruti­e­ră ast­fel: pe tron­so­nul de şosea din Nept­un (str. Plo­pi­lor), de la intra­rea din­spre Jupiter/varianta Venus/DN39, până în drep­tul intră­rii în Bazar Pri­chin­del. Vari­an­ta oco­li­toa­re este pe stra­da Tran­da­fi­ri­lor (para­le­lă cu arte­ra prin­ci­pa­lă din sta­ţiu­ne).

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi Mix Music Show orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 8–10 august 2014, în sta­ţiu­nea Nept­un, mara­to­nul muzi­cal Mix Music Evo 2014.

Turi­ş­tii afla­ţi pe lito­ral, pre­cum şi locu­i­to­rii din zonă sunt aştep­ta­ţi în fie­ca­re din­tre cele trei zile, după ore­le 17.00, în par­ca­rea din faţa Bow­ling Nept­un, unde vor con­cer­ta nume mari ale muzi­cii româ­neşti.

Pe sce­na Mix Music Evo sunt aştep­ta­ţi să evo­lu­e­ze, rând pe rând, unii din­tre cei mai în vogă arti­şti ai momen­tu­lui, res­pec­tiv Deep­cen­tral, Alex Velea, Andre­ea Bălan, What’s up, Keo, Nico­le Cher­ry, Mat­teo, Ski­z­zo Ski­lls şi alţii.

Intra­rea este libe­ră, iar în zona de spec­ta­col va fi ame­na­jat un târg cu spe­ci­fic româ­nesc.

Par­te­neri media sunt Radio Zu şi Zu Tv, spon­so­rul ofi­ci­al al eve­ni­men­tu­lui fiind Azu­ga Apă de Izvor.

Trans­mis: 7 august 2014, de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply