Constănţenii, invitaţi la Festivalul Internaţional al turco-tătarilor

0
396

Con­stă­nţe­nii, invi­ta­ţi la Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal al tur­co-tăta­ri­lor în zile­le de 28 și 29 august.

constănțenii-invitți-dans-tatarasc

Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co Musul­mani din Româ­nia (UDTTMR) va orga­ni­za, în peri­oa­da 28–29 august, cea de‑a 20‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal al Dan­su­lui, Cân­te­cu­lui şi Por­tu­lui Popu­lar tur­co-tătar. La eve­ni­ment par­ti­ci­pă  zece ansam­bluri din stră­i­nă­ta­te, 12 ale UDTTMR, trei coruri şi mai mulţi inter­preţi.

Vineri, înce­pând cu ora 11.00, cu por­ni­re de la City Park Mall până la Cazi­no­ul din Mama­ia se va desfă­şu­ra para­da cos­tu­me­lor tra­di­ţio­na­le.

Spec­ta­co­le­le vor avea loc pe sce­na Tea­tru­lui de vară Sove­ja, vineri şi sâm­bă­tă, înce­pând cu ora 19.00.

ziuaconstanta.ro, 28.08.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply