Se oprește curentul electric la Limanu și Hagieni!

0
255

curentul-electric

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, SC Enel Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea SA anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după urmă­to­rul pro­gram:

Mier­curi, 30 iulie, între ore­le 8.00 și 16.00, în loca­li­tă­ți­le Lima­nu și Hagieni. 

telegrafonline.ro, Luni, 28.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply