Europa FM Live pe Plajă — sâmbătă, 2 august, pe plaja dintre Venus și Saturn

0
238

2 augustEuro­pa FM Live pe Pla­jă va avea loc sâm­bă­tă, 2 august, pe pla­ja din­tre Venus și Saturn, la Bla­ck Sea Are­na, de la ora 19:30, iar intra­rea este libe­ră!

3 Sud Est, Smi­ley, Holo­graf, Ște­fan Băni­că și Vol­taj vor cân­ta live cele mai iubi­te hit-uri ale lor, într-un con­cert care va dura mai bine de 5 ore și în care muzi­ca bună va fi com­ple­ta­tă de un spec­ta­col magic de lumini și lase­re.

Invi­ta­tul spe­cial “Live pe Pla­jă” este anul aces­ta vede­ta inter­națio­na­lă Ocea­na, care vine spe­cial în Româ­nia pen­tru con­cer­tul Euro­pa FM de la mare.

Ocea­na îmbi­nă sti­lu­ri­le soul, reggae, hip hop și funk iar melo­di­i­le sale “End­less Sum­mer”(aproa­pe 70 de mili­oa­ne de vizu­a­li­zări pe You­tu­be) și “Cry Cry” au deve­nit hit-uri inter­națio­na­le aproa­pe instan­ta­neu de la lan­sa­re.

MC-ul con­cer­tu­lui Euro­pa FM Live pe Pla­jă este Geor­ge Zafiu, direc­tor de pro­gra­me și rea­li­za­tor al mati­na­lu­lui “Deș­tep­ta­rea” de la Euro­pa FM, ală­tu­ri de Moni­ca Anghel și Vlad Petrea­nu.

Lidl este spon­so­rul ofi­ci­al al con­cer­tu­lui Euro­pa FM ‘Live pe Pla­jă’ 2014. Par­te­ner media: Kanal D. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Sur­sa: AICI.

29.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele