Colectă mobilă de sânge la Mangalia

0
208

Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa îi invi­tă pe locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să intre în rân­dul dona­to­ri­lor de sân­ge, sâm­bă­tă, 5 iulie, între ore­le 08,30 — 13,30, la sedi­ul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia.

Pot dona sân­ge toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se cu vâr­sta cuprin­să între 18–65 de ani, cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg, care nu au sufe­rit de hepa­ti­tă, TBC, sifi­lis, ulcer, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat sau boli de ini­mă.

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că un EKG şi o ade­ve­rinţă de la medi­cul de fami­lie din care să reia­să că nu sunt în evi­denţă cu boli de ini­mă sau neu­ro­lo­gi­ce. În ziua donă­rii se reco­man­dă a se servi un mic dejun uşor, sărac în gră­simi, iar cu două zile îna­in­te de dona­re este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce!

Vă aştep­tăm sâm­bă­tă cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil ( CI, car­net de con­du­ce­re, paşa­port sau car­te de ale­ga­tor), la Spi­ta­lul din Man­ga­lia. Pot dona sân­ge şi per­soa­ne­le din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te pen­tru care se face decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun, în ziua donă­rii, între loca­li­ta­tea de domi­ci­liu / reşe­dinţa înscri­să în actul de iden­ti­ta­te şi loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de sân­ge”, a expli­cat dr. Ali­na Dobro­tă, direc­to­rul Cen­tru­lui Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa.

Sur­sa:

http://www.cugetliber.ro/stiri-sanatate-colecta-mobila-de-sange-la-mangalia-222923

Mier­curi, 02 iulie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply